Utbruddet av koronaviruset fører til økte utgifter og mindre inntekter for kommunene. Derfor sprøyter myndighetene nå inn 6,15 milliarder kroner, opplyser kommunalminister Nikolai Astrup. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kommune-Norge får over 6 milliarder i økonomisk hjelp

Utbruddet av koronaviruset fører til økte utgifter og mindre inntekter for kommunene. Derfor sprøyter myndighetene nå inn 6,15 milliarder kroner.

Fakta om regjeringens økonomiske hjelpepakke til kommunene

Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene og 4,9 milliarder til kommunene. Midlene fordeler seg slik:

* Viken – 1,146 milliarder kroner

* Oslo – 755 millioner kroner

* Vestland – 593 millioner kroner

* Trøndelag – 428 millioner kroner

* Rogaland – 405 millioner kroner

* Vestfold og Telemark – 346 millioner kroner

* Innlandet – 318 millioner kroner

* Møre og Romsdal – 273 millioner kroner

* Agder – 265 millioner kroner

* Nordland – 243 millioner kroner

* Troms og Finnmark – 228 millioner kroner

– Ganske umiddelbart overførte vi 250 millioner kroner i økte skjønnsmidler som skulle fordeles til kommunene via fylkesmennene. I tillegg til 50 millioner kroner til kompetanseheving og omstilling. Fremover skal vi overføre ytterligere 6 milliarder kroner, og nå er mesteparten av pengene fordelt mellom kommuner og fylker, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene og 4,9 milliarder til kommunene. Av tilskuddet til kommunene vil 3,75 milliarder kroner bli fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt. Resten, 150 millioner kroner, vil bli fordelt som skjønnstilskudd til kommunene.

1 milliard kroner av tilskuddet til fylkeskommunene vil gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. 250 millioner kroner skal gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger.

Astrup trekker også fram at mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, samt at det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort jobben sin.

Til dem som trenger det mest

– For å regne ut fordelingen av tilskuddene mellom kommunene er det brukt en nøkkel som i hovedsak er basert på antall innbyggere. I tillegg vil det bli fordelt penger som skal forvaltes og fordeles av fylkesmennene. Årsaken til at vi gjør det slik, er at alle kommuner har hatt merutgifter og inntektssvikt, men noen har hatt større utgifter enn andre. Fylkesmennene vil da kunne fordele pengene til de kommunene som trenger det aller mest, forklarer statsråden.

Kommunaldepartementet vil overføre 5 milliarder til kommunene og fylkeskommunene i en ekstraordinær utbetaling av rammetilskudd 20. april. Det tas sikte på at økningen på 1 milliard kroner til bortfall av foreldrebetaling vil overføres i neste ordinære utbetaling av rammetilskuddet den 4. mai.

Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020, som legges fram 12. mai.

– Akkurat nå vet vi ikke hvor lenge tiltakene vil vare og hvilke økonomiske konsekvenser det eventuelt vil få. Vi vet heller ikke hvor stor skattesvikten blir. Det vil vi først få det fulle omfanget av når vi nærmer oss slutten av året, sier han.

Tydelig signal

Kommunalministeren sier at hans departementet kommer til å ha god dialog med kommunene fremover for å få enda mer klarhet i hvilke økonomiske konsekvenser koronatiltakene har.

– Dette er et stort regnestykke som må gjøres i samarbeid med kommunene for å gjøre dem i stand til å yte gode tjenester ut dette året og inn i neste år. Det viktige for meg i denne situasjonen er å gi et tydelig signal til kommunene om at staten kommer til å stille opp for dem og sørge for at de er i stand til å yte gode tjenester også når denne krisen er over, legger Astrup til.

Han understreker at det er avgjørende at ikke bare de kommunale etatene, men også de private og ideelle aktørene som kommunene har kontrakter med får ta del i inntektsøkningen kommunene nå får knyttet til koronautgifter.