Arkivfoto: Trond Joelson

Arkivfoto: Trond Joelson

BNL klar med oppdatert smittevernstandard

Som tidligere varslet har BNL nå kommet med en ny og oppdatert versjon av sin smittevernstandard.

Den oppdaterte versjonen av standarden innebærer få materielle endringer sammenlignet med tiltak i forrige versjon, fra før gjenåpning i september, skriver BNL på sine nettsider.

Smitteverntiltak i standarden er delt i to tiltaksnivå og angis som gult og rødt nivå. BNL anbefaler foreløpig at byggeplasser drives på gult nivå i hele landet.

  • Gult nivå beskriver smitteverntiltak for byggeplasser som følger nasjonale anbefalinger og nåværende forsterkede regionale smitteverntiltak for angitte kommuner, listet opp i covid-19-forskriftens kapittel 5A.
  • Rødt nivå er for tiden ikke i bruk, men er et beredskapsnivå ved behov for ytterlige restriktive smitteverntiltak

BNL utarbeider standarden i samarbeid med Standard Norge.

Standarden kan lastes ned her