BNL inngår avtale med Rendra for å øke rekrutteringen

Byggebransjen har et økende behov for kompetent arbeidskraft. Som et ledd i å møte denne utfordringen har Byggenæringens Landsforening (BNL) inngått avtale med Rendra.

 - Vi utvikler en BIM-modell for rekrutteringsarbeid som vi ønsker alle bransjene i BNL, opplæringskontorer og andre som jobber med rekruttering skal benytte. BIM og bruk av digitale verktøy er viktig siden det er en etterspurt kompetanse hos bedriftene, sier Kari Wilsgård, Hun jobber som politisk rådgiver innenfor kompetanse, utdanning og rekruttering i BNL-fellesskapet.

BNL jobber med digitalisering av byggenæring, utvikling av fagutdanningen og rekruttering av flere til byggenæringen.

Kari Wilsgård

- Bruk av Rendra O passer godt inn i vår strategi både for digitalisering og rekruttering. Det er viktig at de som kommer ut i arbeidslivet senere har god kjennskap til BIM og digitale verktøy. Det vil også være en pådriver for å få bedrifter og arbeidstakere med på digitaliseringen av næringen, sier hun.

I dette prosjektet er målgruppen elever i ungdomsskolen som er interessert i byggfaget.

Rendra bidrar blant annet med å visualisere BIM-modellen på en brukervennlig måte og gjør det enklere for fagarbeidere å forstå egne fag og samtidig få forståelse for andres fagområder.

Daglig leder i Rendra, Kristin Omholt-Jensen synes det er kjekt at BNL har valgt Rendra O i sitt rekrutteringsarbeid og gleder seg til å bidra til at unge talent på alle utdanningsnivå velger byggebransjen.

- Byggebransjen må tiltrekke seg de beste fagfolkene om bransjen skal lykkes med sine effektiviseringsmål. Vi trenger både økt kompetanse blant fagarbeidere og mer brukervennlig programvare. God og brukervennlig BIM-software sammen med talenter forbedrer bunnlinjer for alle firma i et prosjekt, sier Omholt-Jensen.