Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil endre plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la fredag frem forslag til endringer i plan- og bygningsloven for en mer seriøs byggenæring.

Det skriver regjeringen i en stortingsproposisjon lagt frem fredag.

– Regjeringen mener det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen. Dette er viktig både for næringen, innbyggerne og samfunnet. Utbredelsen av svart arbeid, ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser, hvitvasking av penger og skatte- og avgiftsunndragelser er et samfunnsproblem, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet på vegne av regjeringen.

Endringsforslagene omfatter nye krav for sentral godkjenning, nye elementer i den sentrale godkjenningsordningen, samt nye saksbehandlingsregler i byggesak for sentralt godkjente foretak.

Nye krav til foretakene skal, ifølge regjeringen, gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt godkjente foretak.

Det foreslås en hjemmel for forskrifter slik at sentralt godkjente foretak også skal oppfylle krav til seriøsitet i tillegg til de gjeldende kravene om faglige kvalifikasjoner. Det kan kreves dokumentert at foretakene oppfyller sentrale krav til skatte- og avgiftsbetaling og innenfor, og det foreslås videre at sentral godkjenning kan oppgi andre forhold som viser at foretaket er seriøst, som at foretaket har forsikringer og om de er godkjente opplæringsbedrifter.

Det foreslås også en hjemmel for forskrifter om en frivillig godkjenningsordning for foretak som utfører arbeid uten krav om ansvarsrett. En slik ordning vil gjelde foretak som utfører tjenester i ROT-markedet eller som underleverandør til foretak med ansvarsrett.

Videre åpner forslaget for at departementet i forskrift kan gi lempeligere regler for søknads- og byggeprosessen for tiltak som i sin helhet forestås av sentralt godkjente foretak, heter det i proposisjonen.