BNL etterlyser offensiv næringspolitikk

BNL-direktør Jon Sandnes etterlyser en offensiv næringspolitikk rettet mot byggenæringen for at landet skal kunne møte fremtidens utfordringer.

Tradisjonen tro åpnet BNL-lederen Byggedagene. I år er internasjonalisering og globalisering tema, og Sandnes benyttet anledningen til å komme med en bredside mot regjerings politikk rettet mot byggenæringen.

- Hovedbudskapet mitt er at vi må ha en helt annen næringspolitikk enn det vi har i dag. Skal vi få en million ekstra robuste arbeidsplasser i 2060, som står i Perspektivmeldingen, kan vi ikke ha en så usynlig politikk som i dag overfor en så stor næring, sa Sandnes.

- Hadde vi hatt en slik offensiv politikk for ti år siden, så hadde deler av prosjektene på Follobanen sett annerledes ut i dag, la han til.

Sandnes mener at det er kompetansen på slike store og innovative prosjekter som kan bære oss inn i fremtiden. - Seks av syv offentlige kontrakter blir levert på laveste pris. Det bærer oss ikke inn i fremtiden, mente direktøren.

Han pekte også på at regjerningen har ambisjon om å bruke 1.000 milliarder kroner på samferdsel de neste ti årene.

- Dette gir noen enorme muligheter, men disse fortrinnene har ingen verdi dersom de ikke forvaltes. Ingenting forvalter seg selv, sa Sandnes.

Samtidig understreket han at det ikke holder med gode planer, men at god planlegging er nøkkelen til god utførelse.

Han er også bekymret for at partene i byggenæringen ikke er invitert med i ekspertutvalg som skal jobbe med nye regler for sentral godkjenning.