BNL: Dårlig nytt å heve terskelverdiene

– Dette er bekymringsfullt fordi det vil ramme mange håndverksbedrifter som satser på fagkompetanse og lærlinger. Så mye som 2/3 av anskaffelseskontraktene vil bli berørt, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL om hevingen av anbudsgrensen.

I forrige uke kom meldingen om at terskelverdien blir hevet fra dagens 500 000 kroner, til 1,1 millioner kroner.

Regjeringen hever de nasjonale terskelverdiene for offentlige innkjøp til EU-nivå. Terskelverdier er beløpsgrenser som angir når viktige deler av regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse. Stortinget har pålagt regjeringen å heve de nasjonale tersklene.

– Regjeringens forskriftsendring er riktignok en forenkling for innkjøperne og for de faste, gjerne store, leverandørene. Men det gir store utfordringer og er et stort tilbakeskritt for mange av de mindre håndverksbedriftene som er grunnstammen for å sikre faglært arbeidskraft, sier Sandnes på BNLs hjemmeside.

Derfor er det viktig at anskaffelsesregelverket faktisk bidrar til at de får oppdrag for det offentlige, mener han.

– Vi tror dette heller ikke er riktig vei å gå for få bukt med arbeidslivskriminalitet.Åpenhet er en av de kraftigste virkemidlene i kampen mot arbeidslivskriminalitet. En heving av terskelverdien vil føre til at mange kontrakter vil gå under radaren for kontroll, avslutter Sandnes.