BMO ligger best an på stor elektrokontrakt i vest

BMO hadde det laveste tilbudet ved anbudsåpning på den store femårige drifts- og vedlikeholdskontrakt Hardanger og Sogn.

Statens vegvesen opplyser at kontrakten med har fått navnet Hardanger og Sogn, og dekker kommunene Voss, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Vik, Aurland, Lærdal, Vang og Hol.

Tilbydernes tilbudssum uten merverdiavgift:

  • BMO: 75.844.443 kroner
  • Mesta: 78.946.519 kroner
  • Otera: 98.968.865 kroner

Kontrakten gjelder i fem år fra 1. februar 2022, og kan forlenges i ytterligere tre år dersom partene er enige.

– Kontrakten omhandler vanlige drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg. Det er i hovedsak snakk om elektriske installasjoner i tunnel, veibelysning, trafikktellepunkt og værstasjoner, skilt og bommer samt daglig gjennomgang av logg fra vårt overvåkingssystem, sier prosjektleiar Johannes Øydvin i Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontrakten inneholder blant annet landets to lengste oversjøiske tunneler; Lærdalstunnelen (24.509 meter) og Gudvangatunnelen (11.428 meter).