Block Watne vokser

Med både økning i driftsresultat og driftsinntekter kan Block Watne Gruppen se tilbake på et godt 2. kvartal.

Proforma driftsinntekter i 2. kvartal 2007 ble på NOK 856 millioner, opp NOK 99 millioner (13,1 prosent). Proforma driftsresultat (EBIT) ble NOK 103 millioner, opp NOK 2 millioner (2 prosent).

Proforma EBIT margin ble 12 prosent mot 13,3 prosent i samme kvartal 2006. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på NOK 2 104 millioner som er en økning på 9,1 prosent.

- Driftsinntekter og driftsresultatet i Block Watne Gruppen bekrefter stabil god vekst i kvartalet, sier konsernsjef Lars Nilsen.

Block Watne Gruppen gjennomførte handelen av Prevesta AB 31. mai 2007. Det er utarbeidet proforma resultatregnskap og balanse som om kjøpet, emisjonene og låneavtalene skulle vært gjennomført ved inngangen til 2006.

Driftsinntektene reflekterer økt produksjonskapasitet og økte gjennomsnittspriser for konsernets produkter. Driftsresultatet for kvartalet er på linje med tilsvarende periode i 2006. En noe svakere margin skyldes økte lønnskostnader grunnet lønnsoppgjør og bemanningsøkning, samt planlagte stopp i produksjon for ombygging av produksjonsanleggene i den svenske virksomheten.

Utvikling i segment Norge og segment Sverige
Etter kjøpet av Prevesta AB rapporterer Block Watne Gruppen med effekt fra 1. juni 2007 tall for to geografiske segmenter, Norge med produktmerket Block Watne og Sverige med produktmerkene Myresjöhus og SmålandsVillan.

Segment Norge
Driftsinntekter for 2. kvartal 2007 ble 412 millioner kroner og økte med 11,3 prosent i forhold til 2. kvartal 2006. Driftsresultatet (EBIT) for 2. kvartal 2007 ble 62 millioner kroner og økte med 8,2 prosent i forhold til 2. kvartal 2006.

EBIT marginen på 15 prosent er noe svakere i 2. kvartal 2007 enn for samme periode i 2006. Marginvariasjonen i 2. kvartal 2007 påvirkes av lønnsoppgjør gjennomført i perioden, samt bemanningsøkninger gjennomført for å håndtere en økt aktivitet i 2007 og forventningene til 2008.

Gjennom de to siste kvartaler har Block Watne utsatt salgsstart på enkelte prosjekter for å få en bedre balanse mellom ordrereserve og produksjonskapasitet grunnet et uvanlig sterkt salg i 2. halvår 2006. Denne situasjonen forventes gradvis å normaliseres mot slutten av 2007.

Segment Sverige
Driftsinntekter for 2. kvartal 2007 ble 444 millioner kroner, en økning på 15,0 prosent i forhold til 2. kvartal 2006. Driftsresultatet (EBIT) for 2. kvartal 2007 ble 45 millioner kroner og var på linje med 2. kvartal 2006. EBIT marginen for 2. kvartal 2007 på 10,1 prosent økte med 0,8 prosentpoeng i forhold til EBIT marginen 1. kvartal 2007 (9,3 %).

Marginene har vært presset i 1. halvår 2007. Produksjonsanleggene har tidvis vært stanset gjennom 1. kvartal for planlagt omlegging av produksjonen til ny teknisk plattform. Det har derfor blitt produsert et lavere volum i fabrikkene i dette halvåret med vesentlig høyere overhead kostnader enn i en normalisert driftssituasjon. I tillegg har den nye fabrikken i Sundsvall som ble startet opp ultimo 2006 hattbegrenset drift hittil i år. Prosessen med å øke produksjonen i Sundsvall fabrikken vil fortsette gjennom 2008.

Ordreinngangen har hatt en sterk vekst og var 637 millioner i 2. kvartal, en økning på 41 prosent. Ordrereserven ved utgangen av 2. kvartal var 1 170
millioner kroner, en økning på 21,1 prosent i forhold til samme periode i 2006.

Effekten av sterk ordrereserve og økt kapasitetsutnyttelse forventes å gi uttelling i 2008.


Utsiktene fremover
Det er fortsatt høy aktivitet i både det norske og det svenske boligmarkedet. Etterspørselen etter nyproduserte boliger er fortsatt god, og makroøkonomiske rammebetingelser som sysselsetting, rentenivå og konjunkturer forventes å støtte en fornuftig utvikling fremover.

Gjennom kjøpet av merkevarene Myresjöhus og SmålandsVillan har konsernet doblet sin virksomhet. Både den norske og den svenske delen av konsernet har gjennom første halvår styrket sin kapasitet og bemanning for å møte økt byggevirksomhet og realisere høyere produksjonstakt.

- Block Watne Gruppen har en solid ordrereserve ved utgangen av første halvår som sikrer tilfredsstillende omsetningsutvikling gjennom året. Det forventes økt topplinjevekst i annet halvår, men med fortsatt sterkt fokus på lønnsomhet i prosjekter og produksjon. Med et sterkt salg og en god ordrereserve bør konsernet være godt rigget for et godt 2007 og god fart inn i 2008, sier Lars Nilsen.