Block Berge Bygg fikk milliardutbygging

Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg signerte torsdag en samarbeidsavtale på utbyggingen av Hillevåg Næringspark i Stavanger.

Utbyggerne av Hillevåg Næringspark har satt seg som mål å bygge regionens nye vekstsenter på tomten, og ser for seg en utbygging i størrelsesorden 2,5 milliarder kroner.

På en 60 mål stor tomt skal det bygges næringsarealer med gunstige energi- og miljøløsninger som gir leietakere lave driftskostnader. Med fremtidsrettet teknologi og samarbeid skal vi tilby vekstbedrifter konkurransekraft i et verdiskapende felleskap.

- Det er nærmest snakk om utviklingen av en helt ny bydel mellom Hinna Park og Stavanger sentrum, sier administrerende direktør Yngvar Karlsen i Block Berge Bygg til Byggeindustrien.

- Samarbeidsavtalen innebærer at vi kommer inn i prosjektet på et tidlig tidspunkt, og kan bruke både vår og Veidekkes kompetanse. Vi håper på byggestart i starten av neste år, og prosjektet kan vare så lenge som ti år frem i tid. Men det kan også bli kortene, legger han til.

I tillegg til rene næringslokaler innebærer prosjektet også utbygging av diverse støttefunksjoner som for eksempel butikker, frisør og barnehage. Prosjektet ligger også sentralt i forhold til nye kollektivtrafikk løsninger og Jærbanen.

Det er Felleskjøpet og en lokal investor som står bak prosjektet, og LINK Arkitektur har vært sentral i utvikling av planene hittil.

Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger har uttalt seg positivt om forslaget til reguleringsplan. 19. januar vedtok de at planene kunne sendes ut på høring.