Blir geofysikerne landets mest ettertraktede yrkesgruppe i årene fremover?

På nytt ser vi skred, flom og uvær gjøre store skader på bygninger og infrastruktur - og lammer lokalsamfunn rundt om i landet. Disse værfenomenene er noe vi rett og slett må venne oss til i årene fremover - og selvsagt gjør oss best mulig i stand til å møte.

Det er ikke lenge siden vi opplevde store ødeleggelser, og hvor også liv gikk tapt etter uværets herjinger. Da var det Jølster som i størst grad ble lammet – men også flere områder fikk merke uværets den gangen. Nå har vi fått merke naturens krefter på nytt – og dette har rammet en rekke ulike steder i Sør- og Midt-Norge. Sogn og Fjordane ble også rammet denne gangen, men vi har også sett uværet treffe i både Trøndelag, Møre og Romsdal og Østlandet. Store nedbørsmengder på kort tid gjør enorme skader og treffer områder som tidligere ikke har opplevd denne typen fenomener. Og får man store nedbørsmengder på kort tid – er det stor fare for ødeleggelser og skader på både infrastruktur og bygninger. De som merker dette på kroppen forteller at tingene skjer veldig raskt – og dermed er faren selvsagt også stor for at det kan gå ut over liv og helse.

Ekspertene peker på at store nedbørmengder på kort tid er noe vi bare vil se mer av i årene fremover - og er en del av klimaendringene vi faktisk nå merker på kroppen. Disse værfenomenene kan være svært lokale, og dermed ikke alltid være enkle å forutse hvor vil treffe. Et område kan være helt uberørt, mens nabobygda kan oppleve store problemer. Uværet kan ramme bygninger og veier samt annen infrastruktur hvor man rett og slett ikke er forberedt på dette – eller har tatt høyde for hva som kan skje hverken med tanke på forebygging eller oppføring av de ulike konstruksjonene. Fremover må man derfor på en helt annen måte enn tidligere også ta hensyn til nettopp dette i hvordan vi skal bygge samfunnet vårt videre.

Vi snakker her om enorme ødelegger – som vil koste store summer å reparere og sette tilbake i den stand det var tidligere. For samfunnet som helhet er dette en regning vi alle må være med på å betale – og vi kommer nok til å se at forsikringspremiene vil stige relativt kraftig i årene fremover. Forsikringsselskapene vil nok også stille langt strengere krav til forebygging enn hva vi har sett frem til nå – og de som ikke har tatt høyde for hva som vil kunne skje, kan risikere krav mot seg i etterkant. Dette gjelder både kommuner og andre offentlige institusjoner i tillegg til oss som privatpersoner.

For å kunne klare å møte en mer urolig værtype i tiden fremover, er det spesielt én yrkesgruppe som skiller seg ut; geologene. I forbindelse med uværet som fører til skred og flom er det geologene som er ekspertene som går inn og vurderer situasjonen. Er området farlig å bevege seg i, hvordan kan vi forvente at uværet vil påvirke omkringliggende områder og hvordan uværet vil kunne slå ut er spørsmål alle stiller seg i forbindelse med naturens herjinger – og det er geologene som sitter med svaret på mye av dette. Det hviler også et stort ansvar på geologenes skuldre når det skal planlegges utbygging av både bygg og infrastruktur i områder som kan være utsatt for flom og skred. Nettopp geofysikerne, i tilleg til geologene, kan dermed bli en av våre viktigste yrkesgrupper i fremtidens Norge – dette er en kompetanse vi er helt avhengige av når farene oppstår – og i minst like stor grad når vi best mulig skal klare å forebygg at nye skader skal kunne skje. De representerer rett og slett en kompetanse som er meget viktig når vi skal utforme fremtidens Norge. Vi vil trenge langt flere geofysikere samt geologer i tiden fremover enn hva som finnes i dag – så ønsker du en jobb som vil gi nok av spennende oppdrag i årene fremover, burde oppfordringen være klar – ta en utdanning innen disse feltene - Norge trenger deg.