Blandet fra Veidekke – sliter på anlegg

Veidekke økte omsetningen med 11 prosent i tredje kvartal og leverte et resultat før skatt på 460 millioner kroner, men i likhet med flere andre sliter entreprenørgiganten med lønnsomheten på anlegg.

– Selv om Veidekke leverer økt omsetning, er vi ikke tilfreds med utviklingen i lønnsomhet over de siste kvartalene. I de siste månedene har vi derfor gjennomført organisasjonsmessige endringer og innført et strengere regime for risikovurderinger. Vi har også iverksatt tiltak for å redusere kostnader og er blitt mer selektive med hensyn til hvilke nye prosjekter vi jobber med, sier konsernsjef Arne Giske i en pressemelding.

Dette er første gang Veidekke rapporterer egne bygg- og anleggstall for entreprenørvirksomheten i Norge. Tallene viser at lønnsomheten på anlegg er dårlig. I siste kvartal var resultatmarginen lik null, og derfra og ned til minus 2,4 prosent (fjerde kvartal 2017) har den ligge de siste årene. Men her er det verdt å merke seg at driftsinntektene har økt med 90 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor, og endte på 1.095 millioner kroner.

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet var 7,0 (6,0) milliarder kroner, og resultatet før skatt var 208 (160) millioner kroner i tredje kvartal. Omsetningen økte i alle tre land, med størst økning i Norge.

– Entreprenørvirksomheten har økt omsetningen betydelig i alle tre land, men resultatene varierer mellom virksomhetene. Med virkning fra dette kvartalet har derfor vi omorganisert entreprenørvirksomheten i Norge i en bygg- og en anleggsenhet. Målet er å øke lønnsomheten og å komme markedet i møte med produkter og løsninger som enda bedre tilfredsstiller kundenes krav, sier Giske.

Veidekke-konsernet omsatte for 8,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2018, mot 7,9 milliarder kroner i tredje kvartal 2017. Veksten kom i hovedsak i entreprenørvirksomheten, mens omsetningen falt innenfor eiendomsutvikling. Resultat før skatt var 460 millioner kroner, mot 498 millioner kroner i samme periode i fjor. Ordreinngangen var 6,5 milliarder kroner i kvartalet, mens samlet ordrereserve ved utgangen av kvartalet var 33,8 milliarder kroner. Resultat per aksje var 3,1 kroner (3,2) kroner i henhold til segmentregnskapet.

I eiendomsvirksomheten gikk omsetningen ned til 460 millioner kroner fra 684 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Resultat før skatt var 65 (141) millioner kroner i kvartalet. Resultatnedgangen kom i all hovedsak i den svenske virksomheten. Til sammen ble det solgt 153 (147) boliger i tredje kvartal, inklusive felleseide prosjekter. Samlet salgsgrad for boliger i produksjon var 80 %.

– Markedet for nye boliger har sett noe bedring i Norge, men i Sverige, og spesielt i Stockholm, er markedet fremdeles svakt. Antallet enheter i produksjon er ennå på et relativt høyt nivå, men det er få nye igangsettelser i Sverige, noe som vil påvirke aktivitetsnivået de kommende månedene, sier Arne Giske.

Industrivirksomheten omsatte for 1,7 milliarder kroner i tredje kvartal, som er på samme nivå som i fjor. Resultat før skatt var 195 (218) millioner kroner. Resultatnedgangen skyldes lavere asfaltvolum grunnet forsinkelser på store veiprosjekter og ekstremvær i september, samt økte kapasitets- og råvarekostnader i asfaltvirksomheten.

Veidekkes H-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer for egne ansatte) siste tolv måneder var 5,2 ved utgangen av tredje kvartal, mot 5,3 i foregående kvartal og 4,6 etter samme periode i fjor. Sykefraværet på 3,4 % er på samme nivå som i foregående kvartal og ned fra 3,6 % for ett år siden.