F.v. Svein Eriksson (Norcem) (jurymedlem), Geir Lereng (Bjørn Hansen AS), Idar T. Heskestad (Bjørn Hansen AS), Bård Hansen (Bjørn Hansen AS), Arve Brekkhus (Byggeindustrien/bygg.no) (jurymedlem) og John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen (Jurymedlem). (Foto: Nini Mollatt)

Bjørn Hansen AS årets montasjeentreprenør 2015

Bjørn Hansen AS, som ble etablert i 1998 med produksjonslokaler i Forsand utenfor Stavanger, er kåret til vinneren av prisen som årets montasjeentreprenør 2015.

Bedriften produserer, leverer og monterer betongelementkonstruksjoner til bygg og anlegg og har spesialisert seg på broer i spennbetong. Bjørn Hansen AS har egen konstruksjonsavdeling og har til sammen 75 ansatte med en omsetning på rundt 120 millioner kroner.

Bjørn Hansen as har møtt utfordringene i et tøft hjemmemarked ved å være offensive i andre deler av landet. Disse leveransene bærer preg av spesialisering og tilpasning til kundens behov. Montasjearbeidene utføres i hovedsak av bedriften, i noen tilfeller benytter de også innleide entreprenører når egen kapasitet ikke strekker til.

Juryen har vurdert flere leveranser som ble gjennomført i 2015:

* Riksvei 4 Hadeland
Produksjon og montasje av ca 200 brobjelker med lengder inntil 29 m. Bjelkene er produsert på Forsand og fraktet til Hadeland, der de er satt sammen til fire broer. Transport og montasje er gjort i samarbeid med Bergen Montering, det har ikke vært registrerte skader under elementmontasjen på dette prosjektet.

* Vennesla svømmehall

Den asymmetriske takkonstruksjon med inntil 55° fall ga store utfordringer ved produksjon og montasje av de 22 m lange bjelkene og tilhørende dekker. Kombinert med stor takhøyde ble HMS-arbeider en svært viktig del av leveransen. Oppdragsgiver var Kruse Smith AS. Det har ikke vært registrerte skader under elementmontasjen på dette prosjektet

* Kai Dokken Vest, Bergen
Produksjon og montasje av 6.000 tonn betongelement til 200 meter dypvannskai i Bergen. Montert med spesialkran for å løfte de 40 tonn tunge elementene med 45 m utlegg. Tett samarbeid med oppdragsgiver under utforming av betongelementene samt planlegging av montasjen. Det ble ikke vært registrerte skader under elementmontasjen.

- Bedriften har satset på leveranser til samferdsel og infrastruktur, samtidig involverer bedriften seg i bransjebredt arbeid der målet er å få til infrastrukturprodukter som gir bedre produkter til vei og bane. Bjørn Hansen AS har sterkt fokus på HMS i alle deler av sine prosjekter og jobber kontinuerlig med å tilføre ansatte relevant kompetanse. Bjørn Hansen AS arbeider målrettet for at HMS skal implementeres inn tidlig i planleggingsfasen for betongelementkonstruksjoner til bygg og anlegg. Bjørn Hansen AS er etter juryens vurdering en verdig vinner av prisen som årets montasjeentreprenør 2015, heter det i en uttalelse fra juryen.

Juryen har bestått av: Svein Eriksson (Norcem), Arve Brekkhus (Byggeindustrien/bygg.no) og John Erik Reiersen (Betongelementforeningen)