Bjørkelangen skole

DCIM\100MEDIA\DJI_0031.JPG
Arben

Det største byggeprosjektet i Aurskog-Høland kommunes historie er en 1-10 skole, kulturskole og kultursal. Den er bygget i massivtre og har energieffektive og klimavennlige løsninger.

Fakta

Sted: Bjørkelangen

Prosjekttype: Barne- og ungdomsskole, 1. til 10. trinn

Byggherre: Aurskog-Høland kommune

Prosjekt- og byggeledelse: HR Prosjekt

Bruttoareal: 13.500 kvadratmeter

Prosjektkostnad: 303 millioner kroner

Totalentreprenør: HENT

Arkitekt: HRTB Arkitekter

Rådgivere: Prosjektering massivtre og limtre: Oslotre I Trekonsulent: iTRE I RIV: Asplan Viak I RIB: Bjørnstad Prosjektering I RIBR: Brannsafe I RIAKU, RIByFy, RIG: Rambøll Norge I LARK og RIVA: Sweco Norge

Underentreprenører og leverandører: Betong: Betong Øst I Armering: Celsa Stål I Isolasjon i grunn: Brødrene Sunde I Byggevarer: Maxbo I Leverandør utforing og listverk: Treprodukter Øst I Teleskoptribune: AB Ilmonte I Mur og flis: AK Byggeservice I Betongboring og -saging: AIP Gruppen I Solfangere: Aventa I Maler: Artea I Ståldører inngangspartier: Aakrene Mek I Betongsliping: Betotec I Branngardin: Bramo I Sceneteknikk: Bright Norway I Ventilasjon: Bryn Byggklima I Tømrer- og fasadearbeider: Carpin I Lås og beslag: Certego I Prefab: Contiga I Brannsikring: Firesafe I Blikkenslager: Franke Onsrud I Gulvstøp: Gauksås Gulvstøp I Rør: GK Rør I Vinduer, skyvevinduer: Hovland Trevarefabrikk I Sprøyteisolasjon: Isotek Miljø I Metallarbeid: Jotne Ankers I Sportsgulv og skillevegg i gymsal: Killingmo & Tønsberg I Lett-tak: Lett-tak Systemer I Glass og aluminium: Malmerk Fassadid I Solavskjerming: NerliGruppen I Taksikring: Noracon I Vinduer: NorDan I Ståldører: Norfo I Grunnarbeider: OMA I Himlinger: Oslo Bygginnredning I Gulvbelegg: Oslo Tapet og Gulvbelegg I Elektroakustisk anlegg kultursal: Audiens I Parkett: Proff Parkett I Taktekking: Protan I Radonbrønner: Radonmannen I Peling: Seabrokers I Malmfuru: Svenneby Sag og Høvleri I Elektriker: Sørum Elektriske I Heis: TKS Heis I Foldevegg: Trysil Byggprodukter I Betongarbeid: Turboconstroi I Riving: Øst-Riv I Fuging: Norfug I Massivtre og limtre: Oslotre 

Bjørkelangen skole er på 13.500 kvadratmeter BTA og består av en sammenhengende bygningskropp med ulike fløyer rundt et midtskip. Den er dimensjonert for 660 elever, og er  2-parallell for barnetrinnet og 3-parallell for ungdomstrinnet.

Prosjektansvarlig i Aurskog-Høland kommune, Jens-Kristian Waaler, forteller at vedtaket om en 1-10 skole med SFO, kulturskole, flerbrukshall og kultursal ble gjort i mai 2013. Den gamle barneskolen var fra 1974 og hadde for lengst sett sine beste dager. Det var gjennomført et mulighetsstudium på flere lokasjoner, men av kostnadsårsaker endte kommunen med å bestemme seg for å rive barneskolen og plassere den nye samme sted. Det er for så vidt plass nok, skoletomta er på 42(!) mål.

Aurskog-Høland kommune opprettet høsten 2014 et prosjektkontor for å håndtere både bygging av skolen og andre vedtatte prosjekter. – Dette er jo et stort prosjekt for oss, ikke minst økonomisk. Et viktig mål underveis var å holde endringsnivået nede for å kunne ha kontroll på økonomien. Ut ifra rom- og skisseprogrammet utlyste vi en arkitektkonkurranse der 33 selskaper meldte sin interesse. Det var også mange nyttige brukerinnspill, men disse satte vi en stopp for ved avslutningen av forprosjektet, forteller Waaler.

At Aurskog-Høland kommune består av 760.000 dekar skog, skulle også signaliseres gjennom et utstrakt bruk av tre som materiale. Det kommer til uttrykk i bærekonstruksjoner, i interiøret og ikke minst i ytterkledningen med malmfuru i fasadene. Innovasjon Norge bidro med en million kroner til en utredning av massivtre som det bærende elementet. I tillegg knyttet kommunen til seg iTre som rammeleverandør på trekompetanse.

En skole som puster

– Vi har fra første dag ønsket at skolen skulle bygges med massivtrekonstruksjoner i de bærende elementer, noe vi var veldig tydelige på i konkurransegrunnlaget. Vi er opptatt av at skolen skulle ha diffusjonsåpne vegger, og er nå trygge på at vi får en fin skole med et godt innemiljø, forsikrer Waaler.

Et leverandøroppfølgingsprogram, i form av en konferanse i regi av iTre, ble iverksatt etter at anbudet på totalentreprisen var lagt ut på Doffin i desember 2015.

– Byggenæringen kan virke som en konservativ næring som er trygge på prising av stål og betong, men som muligens er litt mer usikker på prising av prosjekter med massivtre. Vi ønsket ikke risikoprising, og vi fikk etterpå mange gode tilbakemeldinger på dette initiativet. Hvis aktørene ikke følte seg trygge på riktig prisnivå, er jeg sikker på at det kunne gjort skolen dyrere for oss, understreker Waaler.

HENT ble valgt som totalentreprenør i slutten av mars 2016, mens HRTB Arkitekter – som også var med i rom- og skisseprogrammet – hadde vunnet arkitektkonkurransen og har stått for konsept og design. HRTBs forslag gir et helhetlig, men samtidig variert arkitektonisk uttrykk. Anlegget fremstår som en «landsby» innrammet av tre, med romlige møteplasser og fri utsikt til åpent landskap.

– Det innovative aspektet var å utvikle en bærekraftig hybridløsning der tre, stål og betong fikk et logisk og arkitektonisk samvirke. Grunnet spesifikke krav til kultursal og kulturskole med hensyn til bredde og høyde på store rom, samt til høye krav til løsninger for akustikk, ble skolen en blanding av tre, stål og betong i de bærende konstruksjonene, forklarer Ida Hexeberg hos HRTB Arkitekter.

Kulturskolen og kultursalen i den midtre delen har altså bæring i stål og betong, mens flerbrukshallen, skolefløyene og administrasjonsfløyen har et bæresystem i massivtreelementer. – Som mange andre hadde vi noe begrenset erfaring med bruk av massivtre, så vi var litt spente, sier HENTs anleggsleder Fredrik Victorzon Moss.

Raskt tett bygg

Det er bare et tidsspørsmål før norsk trevirke kan foredles til massivtreelementer, men for større og mer altomfattende leveranser, er det import som inntil videre gjelder. I dette tilfellet kom trevirket fra Latvia.

– Via båt fra Riga og transport fra Stockholm kom leveransen på totalt 44 semitrailere som fraktet i alt 1.000 tonn med massivtreelementer. I flateinnhold utgjør massivtreleveransen nesten 11.500 kvadratmeter, med et volum på 1.800 kubikkmeter. Montasjen gikk raskt, og vi fikk veldig tidlig tett bygg. Da montasjen av elementene var utført brukte vi på hver fløy tre dager på å få på plass lett-taket og to dager på å sette inn vinduer. Fremdriften har vi lykkes godt med; vi leverte to måneder før avtalt tid på skolebygget, mens prosjektet som helhet overleveres 9. juli, sier Moss, som legger til at samarbeidet med kommunen har vært veldig godt.

Miljøhensynet gir seg også utslag i cirka 5.000 kvadratmeter med malmfurukledning. Det er avgjørende at malmfuru tas ut fra kjernen av tømmerstokken. Da er trevirket maksimalt mettet av harpiks.

– Det var et ønske om å unngå ytterveden i treet. Leverandøren vår klarte å levere med 96 til 97 prosent kjerneved av furu. Panelene er også jernvitrol- og kjønnrøkbehandlet for å fremskynde gråningsprosessen, sier Waaler.

Flerbrukshallen mot sør er Aurskog-Hølands første kommunale hall, og er på størrelse med en håndballbane, men kan deles inn i tre spilleflater. Kultursalen på 1.180 kvadratmeter vil være en arena både for kulturskolen, men også for lokale lag og aktiviteter. Den har en scene som kan ta 100 aktører, har 353 sitteplasser i en teleskoptribune og et påkostet elektroakustisk anlegg som regulerer etterklangstiden.

Fem miljøelementer

Skolen er bygget etter passivhusnivå, og selv om det ikke søkt om sertifisering, er mye i BREEAM-tankegangen tatt med. Det er ikke bare bærekraftige materialer, men også energiøkonomiske elementer som ivaretar kommunens uttalte ambisjoner. Skolen får gleden av miljøvennlig, fornybar og lokalprodusert energi til strøm, varme og varmt tappevann.

– Vi har fem miljøelementer, forteller Waaler. – I sydfasaden på flerbrukshallen er det et felt på 250 kvadratmeter solcelleanlegg som yter 35 kWp. Et oppløft på taket har 100 kvadratmeter med solfangere som produserer varmt tappevann, og et bioenergianlegg fyrer med lokalprodusert flis. Og så har vi kledning i malmfuru og altså massivtre i bæringen, oppsummerer han.

Interessen for Bjørkelangen skoles valg og løsninger har bokstavelig talt vært til å ta og føle på. Det er mange skoler som planlegges, og enda flere som har ønsket å komme på befaring for å få inspirasjon og gode råd.

– Det er morsomt å være en foregangsskole som vekker interesse. Det har vært over 300 personer innom på befaring, også fra Sverige. Her må jeg berømme HENT som har vært åpne og villige til å slippe konkurrerende entreprenører inn på byggeplassen, sier Waaler.

Klimagevinsten er tallfestet gjennom et klimagassregnskap for material- og energibruk som HENT har fått utarbeidet. – Vi er fornøyd med at vi har fått til det miljøkonseptet vi ønsket. Klimagassregnskapet viser en reduksjon på 42 prosent sammenliknet med referansebygget. Det viser at vi har gjort noen gode valg, som ikke har kostet Aurskog-Høland kommune noe ekstra, avslutter Waaler.


Flere prosjekter