Bjønnes bo- og aktivitetssenter

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson
Rune

Knappe 15 måneder etter overleveringen av Smidsrød Helsehus, har Veidekke nå ferdigstilt enda et sykehjem for Nøtterøy kommune.

Fakta

Sted: Nøtterøy

Prosjekttype: Sykehjem

Bruttoareal: 6.700 kvm

Byggherre: Nøtterøy kommune, Eiendomsforvaltningen

Totalentreprise:
Veidekke Entreprenør

Kontraktssum: 165 millioner kroner

Byggeledelse: Sweco Norge

Arkitekt: Kristiansen & Bernhardt

LARK: Tegn Landskap

Rådgivere: RIB og RIV rør: Sweco l RIE: ÅF Infrastruktur l Innmåling: Ingeniørservice / Sweco l VVA: VA Consult l RIV: Asplin l RIA: Akustikk-konsult l RIBR: Norconsult l RIG: Grunnteknikk

Underentreprenører/leverandører: VVS: Olaf B. Terjesen l Sprinkling: Firetech l Elektro: Xpert Installasjon l Ventilasjon: Vestfold Klima og Ventilasjon l Gulvsparkling: Aker Byggteknikk l Tapet og maling: Malermester Buer Drammen l Taktekking: Byggpartner l Systemhimling: Creo Nordic / Triplan l Avd. kjøkken/ gard.skap/ resepsjon: Carlsen Fritzøe l Betongsaging: Catos Betongsaging l Solavskjerming: Celsius Fram Persienne og Markise l Stålkonstruksjoner: Elektrosveis l Radontetting: Friske Rom / Radonkonsult l Trapper/rekkverk: Hamre l Blikkenslager: Haukjem l Alu glass: H-glass l Peling: Holt Risa l Landskapsentreprenør: Håkonsen & Sukke l Vinduer: Inwido l Innerdører: Jeld-Wen l Lås og beslag: Kaba Møllør Undall l Betongelementer: Loe Betongelementer l Tegl- og flisarbeider: Mjøndalen Mur & Puss l Festemateriell: Montasjemateriell l Byggevarer: Monter Zeiner l Betong: Norbetong l Grunnarbeider: Ommedal og Sønner l Isolasjon: Sundolitt l Løftebord: TKS Heis l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Ståldører: Ulefos Brug l Avfallssystem: Alles Miljø

Bjønnes bo- og aktivitets-senter har 78 sykehjems-plasser. Sykehjemmet er utformet spesielt med tanke på pasienter med kognitiv svikt. Sykehjemmet på vel 6.700 kvm er planlagt som et selvstendig bygg, men er tett tilknyttet det eksisterende sykehjemmet fra midten av 1990-tallet.

Det skyldes en 21 meter lang forbindelsesbru mellom ny og gammel bygningsmasse som gjør det mulig å utnytte en rekke fellesfunksjoner og tjenester. Den eldste delen troner på en åsrygg, mens den nye bebyggelsen skulle etableres på deler av flat mark nedenfor.

Stor høydeforskjell
– En del av oppgaven var jo å koble sammen det gamle med det nye sykehjemmet. Tomtene ligger med ca. fem etasjers høydeforskjell fra laveste del og opp til det eksisterende. Utfordringen var å koble sammen nybygget nedenfor med det som allerede lå på kollen, forklarer Ingrid Sporsem i Kristiansen & Bernhardt arkitekter, som også har hatt ansvaret for interiør og inventar i prosjektet.

– Vårt grep var litt annerledes enn det konkurrentene gjorde. Vi la oss helt inntil kollen, og i stedet for å bruke kun en bru, så brukte vi deler av bygget til å orientere oss horisontalt over til den eksisterende delen, sier Sporsem.

I underetasjen mot sørvest ligger resepsjon, kafeteria og fellesfunksjoner, mens boarealene ligger fra første til tredje etasje er vendt mot sansehagene, nærutsikten, eksisterende trær og svaberg på kollen. Bygningskroppen er inndelt i fire fløyer på inntil fire etasjer, i tillegg kommer forbindelsesbrua som er lagt i en femte etasje. På det sammen-hengende arealet som dannes mellom fløyene og kollen er det tre sansehager med forskjellige uttrykk og kvaliteter.

Bygningenes funksjoner, logistikk, materialer, farger og utearealer er utviklet i nært samarbeid mellom faggruppene og byggherre, og det er lagt et stort arbeid i å tilpasse alle deler til bruker-gruppens spesielle behov.

Godt skjermet
– I konkurransen var dette det eneste forslaget som hadde nybygget plassert helt inntil kollen. Det gjorde at utearealet og sansehagene ligger mot nord-øst. De er samtidig veldig godt skjermet for brukerne og mot naboer, bekrefter prosjektleder i Eiendomsavdelingen i Nøtterøy kommune, Kjersti Eriksen.

– Grunnforholdene var kompliserte, sier Veidekkes prosjektleder Pål Rogne-Renna. – Nedenfor åsryggen var det bløte masser med antydning også til kvikkleire. Vi måtte bruke stålkjernepeler i bakkant, i tillegg til å sprenge ut en del fjellmasser. Det er også en del høye støttemurer på kanten, som er en del av det å klatre opp skråningen for å komme opp mot samme nivå som den eksisterende delen. Selv om vi var klar over grunnforholdene, hadde vi ikke tatt høyde for omfanget. Det ble derfor brukt noe mer penger enn forutsatt på fundamentering og bæreæ-konstruksjon, utdyper Rogne-Renna.

Bjønnes bo- og aktivitetssenter er altså det andre omsorgsbygget som Kristiansen & Bernhardt arkitekter tegner og som Veidekke Entreprenør bygger for Nøtterøy kommune.

Referanseprosjekt
– Vi har hatt en stor fordel av det forrige prosjekt som vi hadde sammen. Bygningsmassen er ikke ulik, terrenget det står på og tilnærmingen til det eksisterende i bakkant er det som avviker. Smidsrød Helsehus har vært et referanseprosjekt. Ikke bare for de gode løsningene, men også for de endringene som vi erfarte vi kunne gjøre enda bedre, sier Rogne-Renna.

En av erfaringsoverføringene for Veidekke var å prioritere etableringen av det tekniske rommet. Med det grepet fikk de ulike fagene hver sin tilmålte tid til å ferdigstille sine oppgaver. Veidekkes kontrakt er på 165 millioner kroner eks. mva. Av tilleggsarbeider og endringer nevnes et utvendig VA-anlegg, Bano-bad med hev- og senkbart servant og toalett i alle beboerbad. I tillegg er det investert i et spesielt sensorgulv.

Bedre overvåking
Elsi Smart Floor er en folie med signaltråder som kan monteres under hvilket som helst gulvbelegg. Det betyr at systemet kan registrere og varsle om en beboer trår ned på gulvet eller faller. Det skal gjøre det vesentlig lettere å forebygge og håndtere fall og ulykker enn med dagens løsninger.

– Bortsett fra et prøveprosjekt i Østfold, er dette første gang Smart Floor installeres i et større omfang i Norge. Vi har valgt å ikke installere systemet på alle rommene, men på 15 rom, slik at de behovstrengende eventuelt kan flyttes til disse rommene. Det finnes overvåkingsmuligheter med synlig kontroll. Fordelen her er at ingenting er synlig, slik at ingen trenger å føle seg overvåket. Fordelene er bedre overvåking for beboerne som gir dem mer trygghet. Vi kan komme raskere til unnsetning og hjelp, presiserer Eriksen.

De 78 sykehjemsplassene er fordelt i avdelinger og bogrupper. De sentrale servicefunksjonene omkranser bogruppene, som består av åtte rom. Fra første etasje, ett nivå opp fra underetasjen, er det direkte utgang til de tre sansehagene som via gangveier har en intern forbindelse.

Prosjektkostnaden for Nøtterøy kommune er på 236 millioner kroner.

– Helsefaglig drift og brukervennlighet var det avgjørende kriteriet for dette prosjektet, og ble vurdert å være best løst av forslaget til Kristiansen og Bernhardt arkitekter / Veidekke. Det var det dyreste i kroner og øre, men hadde uten tvil den aller beste løsningen, poengterer Eriksen.

Løsningen med forbindelsesbrua har et økonomisk perspektiv – den er avgjørende for effektiv samdrift. Det innebærer at den korte atkomsten mellom eksisterende og nytt gjør det mulig å forflytte seg raskt mellom byggene, og derfor kunne ha en felles nattevakt. Besparelsene på felles nattevakt kan beløpe seg til 1,4 millioner kroner i året.

– Byggeprosjektet har hatt en fin gjennomføringsprosess. Når vi nå overleverer er hovedoppgjøret allerede klart. Det er pr. i dag ingen uavklare punkter, noe som er hyggelig for både kommunen og oss, avslutter Veidekkes Rogne-Renna.


Flere prosjekter