Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen
Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

Bjelland AS innstilt til veikontrakt i Rogaland - på tross av at de ikke var lavest på pris

Tre entreprenører var med i finalerunden for å bygge den neste etappen på Transportkorridor Vest i Rogaland, og Vegvesenet har nå innstilt Bjelland til kontrakten.

Det skilte i utgangspunktet ikke mye mellom de tre lokale entreprenørene, men etter samtaler og forhandlinger ble Bjelland AS valgt til å bygge den neste etappen for Transportkorridor Vest Rv. 509.

Tilbudene:

  • Stangeland Maskin: 388.457.695 kroner
  • Bjelland AS: 391.191.551 kroner
  • Nordbø Maskin AS: 410.905.351 kroner

- For å komme frem til valget av entreprenør brukte vi tildelingskriterium som fremdrift, nøkkelpersonell, HMS og kvalitet. Og etter forhandlinger og avklaringer hadde Bjelland AS det beste tilbudet totalt sett og er den entreprenøren som blir tildelt kontrakten, sier delprosjektleder i Statens vegvesen Hallvor Solheim.

Han håper at kontrakten kan signeres når klagefristen går ut om ti dager, og at det blir oppstart til høsten.

Det skal bygges ny firefelts riksvei fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune. Etappen er en del av prosjektet Transportkorridor Vest som strekker seg fra Sømmevågen til Sundekrossen. Fra Sømmevågen til Sola skole er ny firefelts riksvei allerede ferdigstilt. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord Jæren.

 I tillegg til riksveg skal det bygges gang og sykkelvei, lokalveier og samleveier.