Bitter debatt om ny arbeidsmiljølov

Frontene var som hogd i stein da Stortinget mandag debatterte og vedtok ny arbeidsmiljølov. De rødgrønne partiene «garanterte» at deler av loven vil bli omgjort umiddelbart etter en valgseier i september.

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (KrF) forsøkte å dempe inntrykket av politisk kamp da han påpekte at det var enstemmighet om to tredeler av loven. Men det hjalp så lite da den resterende tredelen ble en slagmark, der påstander om «råere arbeidsliv, brutalisering og flere utstøtte» ble slynget ut fra Stortingets talerstol. Hvis ikke denne loven er en forverring av folks arbeidsvilkår, så vet søren ikke jeg, utbrøt SVs Heikki Holmås og fikk påpakning fra presidenten for uparlamentarisk språkbruk.