BIR Nygårdstangen

Veidekkelogo

Veidekkelogo

Nlogo

Nlogo

Tevaslogo

Tevaslogo

Oneco

Oneco

AndersOGrevstad

AndersOGrevstad

Hyllandlogo

Hyllandlogo

Wikholmlogo

Wikholmlogo

Boassonlogo

Boassonlogo

Nordvestvinduet

Nordvestvinduet

Industrigulvspesialisten

Industrigulvspesialisten

HeidelbergMaterials

HeidelbergMaterials

På Nygårdstangen i Bergen har Veidekke Entreprenør ført opp ny søppelterminal og kontorbygg for renovasjonsselskapet BIR.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, kontor og service

Kontraktssum uten merverdiavgift: 183,6 millioner kroner

Bruttoareal: 4.585 kvadratmeter

Byggherre: BIR

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt og rådgiver: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Råbygg, elementer og stålmontasje: Veidekke Entreprenør l Peling: Seabrokers l Anleggsgartner: Boasson og Anleggsgartnermester Wikholm l Betongelementer: Contiga (nå Heidelberg Materials) l Gulvstøp, tynnavretting: Industrigulvspesialisten l Stålkonstruksjoner: Alsaker Stål l Metallarbeider: Smihuset l Taktekking: Fløysand Tak l Alu/glass fasade: Kebo Glass l Vinduer: Nordvestvinduet l Blikkenslager: Sigurd Opheim l Maler: Malermester Buer Bergen l Gulvlegger: Øystein Tvedt l Parkett: Bo Andrèn l Murer: Arthur J Thorsen l Rørlegger: Anders O Grevstad l Elektro: Oneco Elektro l Ventilasjon: TEVAS l Solcelleanlegg: Solcellespesialisten l Heis: Schindler l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Lockit l Storkjøkken: Bergen Storkjøkkensenter og Studio Sigdal l Grunnarbeid: Hylland l Blåseisolering: Isoteks Miljø Vest

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Bygget er tegnet av Norconsult og ført opp i en totalentreprise. Det har åtte etasjer og et samlet areal på 4.585 kvadratmeter, og er i tillegg forberedt for ytterligere to etasjer.

Veidekke Entreprenørs kontraktssum er på 183,6 millioner kroner, uten merverdiavgift. Grunnarbeidene startet i begynnelsen av januar 2021, og bygget ble overlevert 30. januar i år med offisiell åpning 9. mars.

Røtter fra 1881

BIR het tidligere Bergensområdets Interkommunale Renovasjons-selskap, som var en videreutvikling av Bergen Renovationsvæsen, Nordens første kommunale renovasjonsselskap, etablert i 1881. Selskapet håndterer blant annet husholdningsavfall fra Bergen og nabokommunene Askøy, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal, som til sammen har drøyt 360.000 innbyggere. BIR har nesten 500 ansatte og en årlig omsetning på en drøy milliard kroner.

Gjenåpne historisk kanal

Anleggsleder Asbjørn Ruud i Veidekke Entreprenør sier at byggingen har gått greit, til tross for krevende grunnarbeid.

– Bygget står på 74 stålkjernepeler til fast fjell, de lengste er 30 meter (total lengde er 1.820 meter). Vi har også bygget en 5,5 meter høy underjordisk støttemur, som en forberedelse til å gjenåpne kanalen mellom Store og Lille Lungegårdsvann (til daglig kalt Storelungeren og Smålungeren), sier Ruud.

Det ble praktisert BIM og involverende planlegging under planlegging og bygging. Kontoretasjene skal sertifiseres som Breeam Excellent.

Celler og landskap

Det er kontorer i fjerde til sjuende etasje, kantine, garderober og tekniske rom i tredje etasje. I første, andre og deler av tredje etasje (ett plan) ligger en søppelsug-sentral. I kontoretasjene er det kombinasjon av cellekontorer og kontorlandskap, supplert med møterom og stillekontorer. På taket er det en stor hage med sittegrupper og plantekasser.

Arkitektur

Sivilarkitekt og gruppeleder for arkitektur Cathrine Hofland i Norconsult sier at på en tomt så tett inntil eksisterende veikonstruksjoner og utrykningsvei for brannstasjon må nye bygningsvolum tilpasse seg for at sikkerhet på vei skal være ivaretatt.

– Tomten for BIR bygget er smal. Alle fag måtte derfor modellere sine hovedkomponenter allerede i tidligfase av dette prosjektet. Det ble nødvendig for å kunne se at bygget fikk rom til de nødvendige tekniske funksjonene, samtidig som de ytre krav fra omgivelsene spiste seg inn i bygningsvolumet. Dette har gitt bygget den karakteristiske formen, sier Hofland.

Formspråket er blitt tatt opp i fasaden i form av vinduer i kontoretasjene. Vinduene representerer hver ansatt som har arbeidsplass i bygget.

– En kan si at her har hver beboer sitt hus eller regndråpe som det kan symbolisere i fasaden. De skiller seg ut i kontrast til de åpne transparente vinduene på bakkeplan som skal gi innsyn inn for publikum til den helautomatiserte terminalen. I valg av materialer for bygget var det et ønske med naturlige og bærekraftige materialer som krever lite vedlikehold og som står godt over tid i et utfordrende miljø så tett på E39.

Tre i fasaden som vil gråne ble valgt som hovedmateriale. Fasaden imøtekommer betongkonstruksjonene over tid i farge, men vil stå som en myk kontrast til den harde betongen til veikonstruksjonene, sier Hofland.

BIR sin terminal på Nygårds-tangen er den andre terminalen for søppelsug i Bergen. Den første terminalen ligger på Jekteviken og er karakteristisk med sine grønne fasadeplater og plantevegger.

– Som en speiling tilbake til første terminal sammen med ambisjonene om grønne tak i reguleringsplanen for området, ble ideen om den grønne takhagen med planteveggene skapt. Grønne plantevegger sammen med trekledning og trespiler i tillegg til innslag av grønne plater i fasaden, er materialer valgt for å spille på lag med, og ta opp igjen noe fra nabobyggene som er hovedbrannstasjonen og ADO svømmehall, sier Hofland.

– I en fremtidsrettet reguleringsplan, med store miljøambisjoner og krav til materialvalg og arkitektonisk utforming, er det utfordrende å komme i mål med alt for et terminalbygg. Et ønske om transparens til terminalen fra bakkeplan og publikumsrettede funksjoner, i kombinasjon med strenge krav til støydemping fra terminal og lastebiltransport daglig inn og ut av bygget, er et annet område vi har jobbet mye med. Kombinasjonen av søppelterminal og kontorarbeidsplasser har satt strenge krav også for lydvibrasjoner og støy fra terminal og oppover i bygget.

Kontorarbeidsplassene skal også ha tilfredsstillende lydskjerming fra E39, sier Hofland.

Fjernvarme og solcelleanlegg

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. All oppvarming skjer med fjernvarme til radiatorer og stråleovner i himling, samt oppvarmet tilluft fra ventilasjonsanlegget. Bygget har fjernkjøling. Beregnet energibruk per kvadratmeter er 72 kWh, noe som plasserer bygget i energiklasse A. Bygget får tilført energi fra solcelleanlegg montert på veggene til begge trappehusene i øverste etasje.

Ved E39

Tomten på Nygårdstangen er omtrent like stor som byggets grunnflate og ligger rett sør for E39 til Åsane. Grunnen består av gammel søppelfylling og tunnelmassefylling. Forurensete masser er fjernet og kjørt til deponi. Grunnarbeidet var omfattende og det tok åtte måneder før byggearbeidet kunne starte.

Byggets form følger tomten, med tre rette sider og en buet side som følger E39.

Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong, hulldekker, stålsøyler og stålbjelker. Taket er flatt, isolert og tekket. Det rommer en takhage med to bygg med markjordbær på fasadene (plantene bidrar både til renere luft og dessert). Fasadene er kledd med stående panel av brannimpregnert termofuru. Det er glassfasader i første, tredje og i fjerde etasje mot nordøst, samt ved terrasser i fjerde/femte og sjette/sjuende etasje mot sørøst. Mot sørvest og nordvest krager bygget ut fra tredje og fjerde etasje.

I første etasje er det stålglattet betonggulv og åpen himling. I kontoretasjene er det kombinasjon av parkett og tepper og av faste og fleksible vegger. Det er systemhimlinger med integrert belysning og ventilasjon.

Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling på 0,4 per time.

Utstillinger

I første etasje ligger det et visningssenter der man kan bli bedre kjent med BIRs virksomhet. Gjennom året vil senteret ha ulike utstillinger, den første handler om ombruk.

Høsten 2023 settes søppelnett-terminalen i første etasje i bygget i gang. Den vil samle søppel fra et nytt rørnett med nedkast i Bergen sentrum. Nedkastene skal monteres i løpet av våren og sommeren.

På uteområdet er det en rekke treningsapparater for allmenn bruk.

Totalt har cirka 1.000 personer vært med på å bygge BIRs nye hovedkontor.


Flere prosjekter