Aktørene i biogassbransjen er oppgitt over at Norge satser lite på biogass. Norges Bondelag mener Norge henger håpløst etter. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Aktørene i biogassbransjen er oppgitt over at Norge satser lite på biogass. Norges Bondelag mener Norge henger håpløst etter. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Biogass kan gi like mye kraft som fire Fosen-felt

Da Energikommisjonen la fram sin løsning på den norske energisituasjonen tidligere i vinter, var biogass knapt nevnt. Biogassbransjen er oppgitt.

Potensialet for biogass ligger et sted mellom 6 og 22 TWh i året, var konklusjonen i en rapport som ble lagt fram av Norsk institutt for bærekraftsforskning i forrige uke, skriver Nationen.

– Rapporten konkluderer med et potensial som ligger mellom 6 og 22 TWh. Da er det slett ikke urealistisk å sette seg mål om at biogass skal produsere 10 TWh i året, sier Jens Måge i Avfall Norge.

Det tilsvarer fire Fosen-utbygginger eller 10–15 Alta-utbygginger.

- Jeg forstår ikke hvorfor politikerne ikke i større grad vil satse på biogass, som er langt mindre konfliktfylt, sier daglig leder Tore Woll i Energigass Norge, og viser til konfliktene rundt vindkraft.

Også Norges Bondelag er utålmodige med å få fart på den norske biogass-satsingen. De ønsker at 25 prosent av den norske husdyrgjødsla skal bli biogass. Foreløpig skjer det kun med 1-2 prosent.

Nestleder Egil C. Hoen i Norges Bondelag mener Norge ligger håpløst etter og viser til at mens Enova ga 200 millioner til fem biogassanlegg i fjor, bevilget Sverige 2,3 milliarder til 83 anlegg, mens Danmark har vedtatt å bruke 13,6 milliarder kroner de neste 20 årene.