Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Biltrafikken øker i Norge – folk i sentrale strøk kjører mest

Gjennomsnittlig kjørelengde for norske personbiler var 11.274 kilometer i 2023. Det er en økning på 1,6 prosent fra året før.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) , som holder rede på hvor mye vi bruker bilen.

Det viser seg at personbiler registrert i Distrikts-Norge tilbakelegger færre kilometer årlig enn biler registrert på det sentrale Østlandet.

Asker og Bærum ligger over landsgjennomsnittet med henholdsvis 11.928 og 11.446 kilometer per personbil årlig. I Oslo kjørte en personbil i snitt 11.704 kilometer i fjor.

Til sammenligning kjørte en personbil i Alta 10.169 kilometer og i Hammerfest 10.262 kilometer, altså langt under landsgjennomsnittet. Også Tromsø ligger under snittet med 10.593 kilometer per personbil.

I Finnmark er det bare biler i Karasjok og Nesseby som kjører mer enn 12.000 kilometer årlig, viser SSB-tallene.

Ellers kjøres det en hel del bil på Romerike. Aller mest i Gjerdrum kommune som topper landsstatistikken med 13.329 kilometer per personbil. Også Nannestad og Vestby ligger over 13.000 årlige kilometer.

Det samme gjør Åseral og Bykle i Agder, Engerdal i Innlandet og Høylandet i Trøndelag.

Folk bosatt på de små øykommunene Værøy (7265 km), Røst (7508 km) og Kvitsøy (8140 km) brukte bilen minst. På listen over de ti kommunene med færrest kilometer per bil, er det kun Vevelstad på Helgeland som ikke er en øy. Der tilbakela en gjennomsnittsbil 8711 kilometer i fjor.