Biltema Lillehammer

Biltemas nye storstue på 6.000 kvadratmeter på Lillehammer har blitt selskapets nye referansebygg.

Fakta

Sted: Lillehammer

Prosjekttype: Varehus

Bruttoareal: 6.000 kvadratmeter

Byggherre: Buffin Real Estate Norway

Byggherreombud: Cowi

Totalentreprenør: Evensen & Evensen

Arkitekt: Arkitektkontoret Streken

Rådgivere:

RIB og RIBR: Rambøll l RI utvendig VA og overvann: Structor l RIV: Norconsult l RIE: El-installasjon l RIGeo: Siv.ing. Jack Lau

Underentreprenører og leverandører:

Grunnarbeid og utomhusarbeider: Kjell Arne Schjørn l Prefabrikkerte betongelementer: Elementpartner l Rør, varme, sanitær, ventilasjonsutomatikk: Haug og Ruud VVS l Bærende stålkonstruksjon: Armec l Teqtongulv: Teqton Norway l Taktekking: Icopaltak l Glass- og alufasader: Østlandske Fasadeteknikk l Gulvfliser: Brødrene Olsen l Maling og byggtapetsering: Ragnvald Moe l Solskjerming: Scandic Markiser l Lås og beslag: Certego l Porter: Port Innlandet l Ståldører: Atlas Industrier l Byggevarer: Gausdal Landhandleri

Det oser robusthet av Biltemas nye varehus på Lillehammer som ble åpnet i april. Bygget er på 6.000 kvadratmeter, og det nye varehuset er dermed ett av de større Biltema har i Norge. Bygget er bygd opp av betongelementer og har en solid takhøyde på hele 7,5 meter og blir av Biltema karakterisert som kjedens nye referansebygg.

– Når vi bygger nye Biltema-varehus har vi et konsept som blir tilpasset de ulike tomtene. Ofte blir det noen avvik fra spesifikasjonene, men på Lillehammer har vi lykkes med å få med alle momenter vi ønsker, som gode og romslige parkeringsfasiliteter, buet fasade, gjennomfargede fasadeelementer og en flott kafé, sier Erik Heiberg i eiendomsselskapet Buffin Real Estate Norway. Selskapet er et søsterselskap av Biltema og byggherre for prosjektet.

Totalentreprenør for Biltemas nye storstue er Lillehammer-entreprenøren Evensen & Evensen. Entreprenøren har hatt en totalentreprise på 71 millioner kroner før merverdiavgift for Buffin Real Estate Norway.

Det er ingen tvil om at det har blitt en ny hverdag for Biltema på Lillehammer. Kjeden har flyttet fra et lite og trangt bygg på 1.400 kvadratmeter. Det betyr en solid økning i både antall vareartikler og ansatte.

Høye krav til kvalitet

Prosjektleder Rolf Gjerdrum i Evensen & Evensen sier at kravene til kvalitet har ligget høyt i prosjektet, og at det på langt nær er de rimeligste løsningene som er valgt.

– Biltema har hatt et stort fokus på robuste materialer og at dette er et bygg som skal kunne stå i veldig mange år med lave driftskostnader, sier han.

Det bekreftes av Heiberg, som ser et svært langt perspektiv for nye Biltemavarehus som bygges etter konseptet.

– Vi har et svært langt perspektiv i byggene våre, og for dette varehuset på Lillehammer er det så langt vi kan forestille oss. Betongelementer er gunstig for både lave vedlikeholdskostnader og energiforbruk, sier han.

Varehuset er i sin helhet bygget i betongelementer med innslag av 400 kvadratmeter herdet fasade-
glass. Det ferdige bygget oppnådde ved måling imponerende tetthetstall på 0,1 luftutskiftninger per time.

Prosjektleder Gjerdrum forklarer at betongelementene i taket har svært lange spenn på hele 18 meter.

– Det kreves solide fundamenter sentralt i bygget for å bære vekten, sier han.

Det er Elementpartner i Åndalsnes som har levert betong-
elementene, og Gjerdrum opplyser at det har vært en leveranse med strenge krav.

– Det var skjerpede krav til jevnhet, planhet og overflatestruktur for betongelementene. Sammen med Elementpartner brukte vi mye tid i forkant for å sikre rett kvalitet. Resultatet har blitt svært bra, sier han.

Betongelementene for fasaden er produsert hvite på utsiden i fabrikken.

– Elementene har et utvendig sjikt i hvit betong. Deretter er det isolasjon mellom og vanlig grå betong på innsiden som er malt etter montering, sier han.

Stram byggetid

Byggetiden i prosjektet har vært svært stram. Evensen & Evensen signerte kontrakten i juni i 2016, og spaden gikk i jorda for grunnarbeidet i august i fjor.

– Det har vært helt avgjørende å holde trykket oppe i prosjektet. Jeg har vært optimist og det ble kun én dag avvik fra planlagt dato for gulvstøpen, opplyser han.

Prosjektlederen er ærlig på at de tekniske entreprenørene var skeptiske til den stramme tidsplanen.

– De tekniske entreprenørene måtte vente til bygget var ferdig malt før de kunne starte, men de fikk til gjengjeld en svært rasjonell drift da de satte i gang. Det er logistikken og ikke det rent tekniske som har vært utfordrende i dette prosjektet, sier han.

Styrt boring

Bygget hviler på et sålefundament, og grunnforholdene har vært gode. Den største risikoen for prosjektet har vært at Lillehammer kommune stilte krav til at overvannet fra bygget og tomta skulle ledes ut en bekk sør for Korgen vannverk.

– Vi måtte gjennomføre styrt boring i 300 meters lengde under E6 for å etablere et rør som leder overvannet ut i en bekk sør for vannverket. Utfordringer med grunnforholdene gjorde at operasjonen måtte gjennomføres med tyngre utstyr enn først planlagt og operasjonene varte noe lenger og ble noe mer komplisert enn vi hadde beregnet, sier Gjerdrum.

For gulvet i det nye varehuset er det brukt uarmert valsebetong, som gir et fugefritt gulv. Dette er et konsept Biltema bruker for sine varehus også i de andre nordiske landene, men metoden er lite kjent for norske entreprenører.

Spesiell gulvstøp

– Dette var en ny, men god opplevelse for oss. Systemet er dansk og ble levert og utført av Teqton. Betongen kom på tippbil og ble kjørt utover med traktor og skjær. Fordelen er at man slipper fuger og svinnsprekker, og systemet er kostandseffektivt. Gulvet ble litt mer ujevnt enn ved vanlig støp, men her er det granittfliser lagt i mørtel, så det gikk veldig greit, og ble et flott resultat, sier Gjerdrum.

Prosjektlederen trekker også frem at taknedløpet er integrert inne i søylene i bygget.

– Løsningen gir et rent og pent bygg, sier han.

Heiberg påpeker at Biltema sine prosjekter er svært opptatt av gode brannegenskaper.

– Vi går lenger enn myndighetskravene i våre egnepålagte brannkrav gjennom egen celle for kjemiutsalg i butikken. I tillegg er også kjemilageret en egen celle. Det er ikke noe norske myndigheter krever, men som Biltema selv ønsker for å løse utfordringer knyttet til brannfarlige varer i butikkene, sier han.

Byggherren sier til Byggeindustrien at de er svært fornøyde med byggeprosessen i referansebygget.

– Det har helt klart vært et tøft prosjekt tidsmessig, men det har vært en sunn og god prosess og Evensen & Evensen har levert den høye kvaliteten vi har etterspurt, sier han.

Også Gjerdrum er imponert over underentreprenører og leverandører i prosjektet.

– Det er har ikke vært noe kjære mor i dette prosjektet, og alle som har vært med, har stått på ekstra og levert etter forventningene. Det ble et flott bygg som det har vært morsomt å være med på, avslutter han.


Flere prosjekter