Biltema Gjøvik

Anleggsleder Arne Brenden i Evensen & Evensen har fulgt entreprenørselskapets Biltema-prosjekter på Lillehammer og Gjøvik, og er nå på plass under byggingen av Biltema Vinstra.

Rett før jul overleverte Ø.M. Fjeld-selskapet Evensen & Evensen Norges største Biltema-varehus.

Fakta

Sted: Gjøvik

Prosjekttype: Butikk, lager og cafe

Bruttoareal: Cirka 7.500 kvadratmeter

Byggherre: Biltema Real Estate

Totalentreprenør: Evensen & Evensen

Arkitekt: Arkitektkontoret Streken

Rådgivere: RIB og RIBr: Rambøll l RIE: GK Elektro l RIV: Exiogo l RIG: Løvlien Georåd l RIB Stål: Stålbygg l RIB Betong: ElementPartner

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider og utomhus: Paul Berg og Gjøvik Graveservice l Betongelementer: ElementPartner l Rør, varme, ventilasjon: Haug og Ruud VVS l Elektro: GK Elektro l Bærende stålkonstruksjon: Stålbygg l Taktekking: Icopal Tak l Glass- og aluminiumsfasader: Østlandske Fasadeteknikk l Flisarbeider: Brødr. Olsen Mur & Bygg l Maling og byggtapetserer: Ragnvald Moe l Lås og beslag: Certego l Ståldører: Atlas Industrier l Himlinger: Tøftum Innredning l Energibrønner: Innlandet Brønn- og Energiboring

Overleveringen av det nesten 7500 kvadratmeter store varehuset i Gjøvik skjer kun 1,5 år etter at Evensen & Evensen AS ferdigstilte Biltemas nye anlegg på Lillehammer.

– Normalt har vi ikke oppdrag i Gjøvik, men etter et godt samarbeid med Biltema på Lillehammer, takket vi ja da de spurte oss om vi også ville regne på prosjektet på Gjøvik, forteller anleggsleder Arne Brenden i Evensen & Evensen.

I sommer fikk i tillegg det Lillehammerbaserte entreprenørselskapet oppdraget med å bygge ny Biltema på Vinstra, som etter planen skal stå ferdig til sommeren. Evensen & Evensen vil dermed overlevere tre nye Biltema-varehus på under to år.

Kjører alltid anbudskonkurranser

Daglig leder Erik Heiberg i Biltema Real Estate Norway AS sier til Byggeindustrien at de er godt fornøyd med kvaliteten Evensen & Evensen leverer og det gode samarbeidet de har opparbeidet med entreprenøren gjennom flere prosjekter. Han understreker samtidig at Evensen & Evensen har blitt valgt fordi de har hatt den beste prisen ved alle de tre prosjektene.

– Det er selvsagt ikke noe ulempe at den samme entreprenøren og de samme folkene bygger flere av våre varehus, men vi kjører alltid anbudskonkurranser i våre prosjekter, opplyser Heiberg.

Han sier videre at de i anbudskonkurransene legger opp til god konkurranse med både mindre lokale entreprenører og større regional- og riksentreprenører.

– Vi bygger over hele Norge og det betyr at det er store forskjeller på markedet og også prisnivå. På et sted kan en stor entreprenør være rimeligst, mens på et annet sted kan samme entreprenør være desidert dyrest. Derfor ser vi en stor oppside ved å kjøre anbudskonkurranser med en god og gjennomarbeidet spesifikasjon, fastslår Heiberg.

Samme konsept

Biltema-varehuset som åpnet på Kallerud i Gjøvik rett før jul, er det største Biltema-anlegget i Norge sammen med Biltema Bryne. Nybygget i Gjøvik er også ett av flere Biltema-varehus som er bygget etter varehuskjedens nye konsept. Ifølge Heiberg varierer de nye Biltema-varehusene i størrelse mellom 5500 og 7500 kvadratmeter avhengig av geografisk plassering og tomt.

– Vi har satt opp noen varehus med den samme oppskriften, så det begynner å bli et ganske gjennomprøvd og gjennomarbeidet konsept, men vi må gjøre noen justeringer og tilpasninger fra prosjekt til prosjekt, forteller Heiberg.

Langsiktige investeringer

Biltema-varehusene er bygget opp med prefabrikkerte betong-sandwich-veggelementer, kombinert med store glassfasader. Også i takkonstruksjonen er det prefabrikkerte betongdekker. Valget av betong gir ifølge Heiberg et solid og bærekraftig bygg som utnytter betongelementenes varmelagringsevne for å redusere byggets energibruk til både kjøling og oppvarming.

– Når vi planlegger våre varehus tenker vi investering i et langt perspektiv. Vi eier eiendommene selv og legger stor vekt på at det skal være miljøvennlige og energieffektive bygg med lave driftskostnader og høy kvalitet, vektlegger Heiberg.

Han trekker frem boring av energibrønner som et energitiltak som de gjorde ved Gjøvik-prosjektet, og som de utfører i alle prosjekter så langt det er mulig.

Ferdigstilt på ni måneder

Anleggsleder Arne Brenden i Evensen & Evensen sier Biltema-prosjektet i Gjøvik ikke har hatt de store byggetekniske utfordringene, men han erkjenner at byggetiden på ni måneder var krevende.

– Vi startet gravingen i slutten av februar og overleverte bygget i november. Den korte byggetiden satte store krav til logistikk og fremdrift, sier Brenden.

Gode samarbeidspartnere

Evensen & Evensen har hatt med seg mange av de samme aktørene under byggingen av Biltema-prosjektene på Lillehammer og Gjøvik, og nå også i det pågående prosjektet på Vinstra. Brenden trekker frem elektroentreprenøren GK Elektro Lillehammer, Haug og Ruud VVS på ventilasjon og rør og Ragnvald Moe på maling, tapetsering og belegg. I tillegg har Elementpartner vært prefableverandør ved både Biltema Lillehammer og Gjøvik.

– Det betyr mye for oss å ha med gode samarbeidspartnere som vi kjenner godt, som vi vet leverer og som er enkle å samarbeid med, sier han.

Brenden trekker også frem Arkitektkontoret Streken på Lillehammer som en viktig samarbeidspartner ved entreprenørselskapets Biltema-prosjekter.

64 varehus

Biltema-varehuset i Gjøvik erstatter en eksisterende butikk og er en av flere relokasjoner Biltema Real Estate har gjennomført de siste årene. Biltema har nå 64 varehus i Norge, men jobber mot en målsetting om å åpne 100 varehus spredd over hele landet.

– Akkurat nå har vi fem prosjekter gående. De fleste er relokasjoner av eksisterende varehus, kommenterer Erik Heiberg.

Arbeidsulykke

I juli skjedde det en tragisk fallulykke i forbindelse med elementmontasjen, hvor vedkommende omkom.