Bil og Anleggsdekk i Stangeland Næringspark

I Stangeland Næringspark har Bil og Anleggsdekk tatt i bruk et av landets flotteste dekkverksted og dekkhotell.

Fakta

Sted: Stangeland, Sandnes

Prosjekttype: Nybygg, dekkverksted/-hotell

Bruttoareal: 7.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Stangeland Næringspark 3

Byggherreombud: Novaform

Totalentreprenør: Masiv Bygg

Arkitekt: Aros Arkitekter

Rådgivere: RIB: Prefab Design l RIE: Energi & Miljø l RIBr: BrannCon l RIVA: Vial l HMS Koord.: HMS Koordinatoren

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Veggelementer: Hå Element l Hulldekker, søyler og dragere: Spenncon l Taktekking: Sandnes Tak l Alu/glass fasade og vinduer: Rubicon l Rekkverk: Trappeteknikk l Tømrer: Stavanger Bygg l Gulvlegger: Jæren Gulv l Murer: Murerfirma Gjesdal & Rødberg l Rørlegger: Sig. Halvorsen l Elektro: Rønning Elektro l Ventilasjon og automatikk: Energi & Miljø l Heis: ThyssenKrupp Elevator l Lås og beslag: Låssenteret l Porter: Port-Teknikk

Bygget er tegnet av Aros Arkitekter og ført opp i en totalentreprise av Masiv Bygg. Tiltakshavere er Stangeland Næringspark 3 og Bil og Anleggsdekk. Bygget er på 7.000 kvadratmeter og ble ført opp fra april til desember i 2018.

Skumkanoner

Bygget rommer verksteder for person-biler og for lastebiler, en hall med reoler som kan ta inntil 16.000 dekk, en hall som kan utstyres med reoler som tar inntil 12.000 dekk, lagre for nye dekk, kontorer og et meget imponerende kundemottak med sittegrupper og en svart Land Rover Defender Double Cab, spesialbygget til James Bond filmen Spectre. Dekkene lagres mørkt og ved gunstig temperatur.

Verkstedhallene er luftige og har meget godt arbeidslys. I lastebilhallen kan man kjøre tvers gjennom bygget. Bygget er planlagt slik at deler enkelt kan leies ut.

Prosjektleder Stig Kristensen i Masiv Bygg forteller at dekklagrene har brannsikring via skumanlegg, med tre skumkanoner i hver av de fire dekkhallene.

– Vi brukte mye tid på prosjekteringen av brannsikkerheten for å få den optimal, sier Kristensen.

Effektiv logistikk

Sivilarkitekt og partner Olav Urstad i Aros Arkitekter sier at dette bygget er tilpasset bedriftens behov for effektiv logistikk i forbindelse med dekkskifte på ulike kjøretøy.

– Anlegget er delt med en egen hall for store kjøretøy og en hall for personbiler. Dette speiles også i byggets volumoppbygging. I bakkant av begge monteringshallene med kort avstand er plassert dekklager og dekkhotell i flere etasjer. Et eksponert og raust kundemottak med stor takhøyde er plassert i midten, dette gir innsyn i begge hallers aktivitet og danner samtidig byggets knutepunkt og hovedfasade, sier Urstad.

Stålglattet hardbetong

Byggeplassleder Sven Gjesdal i Masiv Bygg sier at tomten i Stangeland Næringspark er på cirka fem mål og var masseutskiftet før Masiv Bygg startet å bygge.

Bygget har en rektangulær hoveddel og et smalere utbygg i hver lengderetning. Bærekonstruksjonen består av betongelementer. Taket bæres av hulldekker og er isolert og tekket. Fasadene har slipte eller malte veggelementer. Alle vinduer har aluminiumskarmer.

Det er stålglattet hardbetong i verkstedhallene og dekkhallene, slipt betong i kundemottaket og flis i våtrom og trapper. Bygget rommer en vareheis som tar 6,5 tonn. Heishuset er også bygget av betongelementer.

Ingen fraværsskader

Det skal monteres akustikkplater i lastebilhallen. I bakkant av bygget er det en tre meter dyp grop for utrangerte dekk (dekkene tas opp med grabb nå de skal sendes videre). Hele bygget har universell tilgjengelighet.

Sorteringsgrad for byggavfall endte på 79 prosent, og det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen.

Bygget er planlagt og ført opp etter Tek17. Oppvarming av kundemottak og kontorer skjer via (balansert) ventilasjon og er basert på en elkjel. Verkstedhallene varmes via fancoils. Kjøling skjer via ventilasjon.

Bygget er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter