BI Marineholmen

BI Marineholmen

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad inkl mva:
500 millioner kroner

Bruttoareal: 16.000 kvm

Byggherre: Thormøhlensgate 37-39

Prosjekt- og prosjekteringsledelse:
Smidt & Ingebrigtsen

Byggeledelse overordnet og byggfag: OPAK

Byggeleder tekniske fag: COWI

Arkitekt: b+b arkitekter

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskap

Rådgivere: RIB: Smidt & Ingebrigtsen - RIV og RIE: Multiconsult - RIAku: Kilde Akustikk - RIBr: Skansen Consult

Underentreprenører og leverandører: Grunn-, betong- og stålarbeider: Skanska Norge - Betongelementer: Spenncon - Smedarbeider: Staal & Smed - Taktekking: Fløysand Tak - Glass- og alu-arbeider: John Holvik - Blikkenslager: Sigurd Opheim - Ut- og innv. tømmerarbeider: Leigland Bygg - Himlinger og systemvegger: Moelven Nordia - Maler: Ole Paulsen & Co - Gulvlegger: Øystein Tvedt - Mur, puss og flis: Murmester Kåre Berge - Rørlegger: Chr. M Vestrheim - Elektro: Otera Delta - Ventilasjon: Hamstad - Bossuganlegg: ENVAC - SD-anlegg: Siemens - Auditorieinnredning, stoler: Skeie - Auditorieinnredning, foldevegger: Mobile vegger - Branntetting: Kaefer - Storkjøkken: Myhvold Storkjøkken - Heiser: HK-Service - Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Askeland

Handelshøyskolen BI Bergen har tatt i bruk et moderne skolekompleks med kapasitet på 2.250 studenter på Marineholmen nær Bergen sentrum.

Skolekomplekset består av et under-
visningsbygg og et kontorbygg bundet sammen via et mellombygg i glass.

500 millioner kroner
Det er Thormøhlensgate 37-39 AS som eier komplekset og som leier det ut til BI. Dette selskapet er eid 100 prosent av Marineholmen Forskningspark AS, som igjen er eid med 61 prosent av GC Rieber Eiendom AS.

Komplekset er på cirka 15.000 kvadratmeter og har kostet cirka 500 millioner kroner å føre opp. Det er tegnet av b+b arkitekter AS (tidligere Bjerk og Bjørge AS) og ført opp i byggherrestyrte delte entrepriser. Byggestart var i august 2009. Handelshøyskolen BI Bergen har nå tatt bygget i bruk.

To bygg
Prosjektdirektør Tor Instanes i GC Rieber Eiendom forteller at tomten på Marineholmen ligger dels på fjellgrunn og dels på gammel skipsverftsgrunn som inneholdt forurensete masser. Disse massene er fjernet. Byggene står dels på 200 stålkjernepeler på inntil 11 meter og dels på plasstøpte betongpilarer direkte på fjell.

Skolekomplekset består av to rektangu-
lære bygg med et mellombygg i glass. Bygget nærmest sjøen er for under-
visning, mens det andre bygget inneholder kontorer.

Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong i første etasje og betong-
elementer og stål videre opp. Takene er flate, isolert og tekket med papp. Fasadene består av frilagt betong, kobber, kebony og glass. Det er slipt betong på gulvet i første etasje og belegg i fra andre etasje og oppover.

I undervisningsbygget er det mange faste vegger, mens det i kontorbygget er systemvegger. Det er systemhimlinger i begge byggene. I undervisningsbygget ligger det et auditorium med plass til over 700 personer. Auditoriet kan om ønskelig deles på tvers. Hele skolekomplekset har universell utforming.

Vedlikeholdsvennlig
Prosjektsjef Kjell Tveit i GC Rieber Eiendom sier at det er valgt robuste og slitesterke materialer som samtidig er elegante.

– Aluminiumsvinduer, frilagt betong og kebony gir lang levetid og enkelt vedlikehold. Overflatene er lette å holde rene og renhold skjer med miljøvennlige produkter. BI har vært sterkt delaktig i utformingen av byggene.

Tveit sier at byggene er ført opp etter en miljøplan alle fag måtte forhold seg til og at det ble praktisert rent bygg under oppføringen. Prosjekt- og prosjekteringsleder Tore Johan Smidt fra Smidt & Ingebrigtsen forteller at betongelementer og klimavegger ble bygget mens betongarbeidene pågikk.

– Ved industriell bygging oppnådde vi å få tett hus raskt og ved å få varmesentralen raskt i gang og sette på varme fikk vi god uttørking av konstruksjonen før innredningen startet.

Sjøvannskjøling
Byggene har vannbåren oppvarming med radiatorer og gulvvarme, basert på fjernvarme. Det er 25 cm isolasjon i veggene og 40 cm i takene. Vinduene har en U-verdi på 1,2 W/m2K. Ventilasjonsanleggene er balanserte og har høy grad av VAV (variabel luftmengde) og effektiv varmegjenvinning. Kjøling skjer med kaldt sjøvann som hentes fra 100 meters dyp utenfor Nordnes og sendes til Indre Puddefjorden Energisentral.

Byggene er fullsprinklet, har sentral driftskontroll og har bossuganlegg og miljøstasjon med kildesortering i sju fraksjoner.

Solavskjerming skjer med motorstyrte utvendige persienner og gjennomskinnelige innvendige skjermer. Fordelen med skjermene er at man kan se ut gjennom dem.

Skolens hovedinngang ligger på sørsiden av byggene. Dette området er utsmykket med blant annet en skulptur og en stor trefigur med bølgende form. Ved hovedinngangen er det benker, belysning og sykkelstativ. På kaikanten står det en stor kran som viser tomtens maritime historie. Det vil komme offentlig tilgjengelig promenade langs Marineholmen og Puddefjorden. For hver 50 meter er det redningsbøyer og leidere.

Tore Johan Smidt sier at den største utfordringen i prosjektet var å holde fremdriften.

– 1. august i år måtte byggene stå ferdige og det fikk vi til. Vi har erfart at den byggherrestyrte modellen har fungert godt i dette prosjektet, men den krever en byggherre som har ressurser og kompetanse til å håndtere den. Skolekomplekset er ført opp uten fraværskader. Da aktiviteten var på topp var det cirka 100 håndverkere på byggeplassen. Sorteringsgrad for byggavfall er på drøyt 80 prosent.

Samarbeid viktigst
Nestleder Arvid Johnsen i Leigland Bygg forteller at bedriften har utført innvendig og utvendig tømmerarbeid til en kontraktssum på 35 millioner kroner inkl mva.

– Vi bygget alle utvendige veggelementer ferdig på fabrikk før betongarbeidene ble avsluttet. Vi monterte så 400 ytterveggselementer på 25 dager. Det mest spesielle vi laget var auditoriet. Bæresystemet bygget vi i tre på vår egen takstolfabrikk. Stolleverandøren var på forhånd skeptisk, men alt viste seg å passe 100 prosent. Byggeprosessen har gått greit. Det skyldes et meget godt samarbeid med byggherre og arkitekt og dyktige håndverkere og ledere. Godt samarbeid det viktigste for å lykkes i et byggeprosjekt. Prosjektleder Harald Engevik og byggeleder Sverke Håvik hos oss har styrt arbeidet meget bra.

Form tilpasset areal og tomt
Sivilarkitekt Nina Pettersen i b+b arkitekter forteller at siden bygningsmassen er stor ble den delt to bygg og et mellombygg.

– Vi valgte fasadematerialer som minnet om den skipsbyggingen som tidligere skjedde på tomten, blant annet med innslag av kobberkledning. Siden byggene har store volum og skal inneholde store menneskemengder var det naturlig å ha store etasjehøyder. Den høyeste er 5,5 meter. Utearealene er viktige siden skolen ligger nær Bergen sentrum. På sikt kommer det dessuten en gangbro over Puddefjorden og da vil mange mennesker passere forbi skolen.

Den største arkitektoniske utfordringen var å få til en form som gjør det mulig å ha et stort areal på en begrenset tomt uten å gi inntrykk av at tomten blir sprengt.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter