Bevilger midler til nytt regjeringskvartal

- Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne med levende og trygge byrom og gode arbeidsplasser. Samtidig vil vi sikre trygge og gode arbeidsforhold i de lokalene vi bruker midlertidig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår å bevilge 62 millioner kroner til arbeidet med å planlegge det nye regjeringskvartalet. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til sikring av eksisterende lokaler.

Midlene til planlegging skal dekke arbeidet med planprogram, utforming av arbeidsplasser og funksjoner og reguleringsplan for kvartalet. Regjeringen vil parallelt gjennomføre en idéfase der den henter innspill til byplangrep og trafikk- og ferdselsløsninger for området. Innspillene brukes i det videre arbeidet med reguleringsplan for det nye kvartalet.

Arbeidet med å rive regjeringsbygget S-blokka startet 1. oktober. Bygget rives for å etablere ny, teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet. For 2015 foreslår regjeringen en bevilgning på 480 millioner kroner til dette.

Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner til arbeidet med sikring av regjeringskvartalet. 34 millioner kroner skal dekke gjennomføring av sikringstiltak. 46 millioner kroner settes av til å planlegge sikringstiltak i tråd med nye sikkerhetsvurderinger.

Fasadesikringen av erstatningslokalene som ble startet opp i 2014, blir videreført i 2015.