Parkgata, Gjøvik. Illustrasjon: Norconsult
Parkgata, Gjøvik. Illustrasjon: Norconsult

Betonmast signerte kontrakt for bygging av næringsbygg på Gjøvik

Betonmast Innlandet har signert kontrakt med Bane Nor Eiendom og Tema Eiendom om bygging av prosjektet Parkgata byggetrinn 2 og 3 på Gjøvik.

Kontrakten gjennomføres i to faser, der første fase er i samspill frem mot sommeren. Gitt at partene når målsum for prosjektet , vil fase 2 vil gjennomføres som en totalentreprise. Forventet verdi på totalentreprisen er om lag 340 millioner kroner, eksklusive merverdiavgfit, kommer det frem i en pressemelding.

Prosjektet har forbehold om signerte leiekontrakter.

Parkgata byggetrinn 2 og 3 omfatter bygging av et næringsbygg bestående av to bygningskropper over en felles parkeringskjeller. Samlet areal er på 12.900 kvadratmeter BTA. Prosjektet skal sertifiseres som Very Good etter Breeam-Nor v6.0, samt ha energimerke A.

Prosjektet skal kobles sammen med allerede bygget byggetrinn 1 via en gangbro mellom byggetrinn 2 og 1.

– Betonmast kjenner Gjøvik-markedet godt fra tidligere prosjekter, så det gleder oss å kunne være med å realisere et nytt stort næringsprosjekt i byen i lag med en byggherre vi kjenner godt fra før. Vi ser frem til nok et godt samarbeidsprosjekt med Tema Eiendom, sier Ståle Kværndal, daglig leder i Betonmast Innlandet, i meldingen.

Byggestart er estimert til høst 2023 med ferdigstillelse våren 2025.