Kontorbygget ble flyttet fra opprinnelig plassering, slik at prosjektet sparte kostnader og miljøet bed å redusere graving, spunting og kalkstabilisering. Illustrasjon: Haugen/Zohar ArkitekterKontorbygget på RS Noatun. Illustrasjon: Haugen/Zohar ArkitekterI treningsbassenget i RS Hallen skal vind, regn og bølger simulere redningsaksjoner på det åpne hav. Illustrasjon: Haugen/Zohar ArkitekterRS Hallen bygges i massivtre, og skal romme basseng og idrettshall. Illustrasjon: Haugen/Zohar ArkitekterOvernattingsbygget sto ferdig i september 2022. Foto: RedningsselskapetOvernattingsbygget består av 44 rom. Foto: Betonmast, Tom Richard HolmDaglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold, Kristian Gjestemoen.

Betonmast i gang med siste byggetrinn på RS Noatun i Horten

Betonmast har hatt flere oppdrag på RS Noatun 2, Redningsselskapets nye hovedkvarter sør for Horten, og nå er arbeidene i gang på et nytt bygg.

På anlegget har et overnattingsbygg og en multihall reist seg de siste par årene, og nå er byggingen av et kontorbygg godt i gang.

– Gjennom flere års godt samarbeid, har vi lært hverandre å kjenne. Området rundt RS Noatun med de tre byggene er utviklet i tett samspill, og har oppnådd bærekraftige, konstnadsbesparende, energivennlige og optimale tekniske løsninger. Vi har vektlagt god kommunikasjon, påvirkningsmuligheter, involvering, åpenhet og tillit for å få et vellykket prosjekt. Det har vi i høyeste grad fått til. I samspillsgruppa satte vi oss tidlig en klar miljøstrategi, som har vært retningsgivende gjennom hele prosjektet. Det gode samarbeidet og en tydelig miljøstrategi har ført til flotte kvalitetsbygg på RS Noatun, sier Arne Midtbø, prosjektleder i Betonmast Buskerud-Vestfold, i en pressemelding.

I treningsbassenget i RS Hallen skal vind, regn og bølger simulere redningsaksjoner på det åpne hav. Illustrasjon: Illustrasjon: Haugen/Zohar Arkitekter
I treningsbassenget i RS Hallen skal vind, regn og bølger simulere redningsaksjoner på det åpne hav. Illustrasjon: Illustrasjon: Haugen/Zohar Arkitekter

– Vi kom blant annet frem til gode løsninger for energisentralen og de 20 energibrønnene. Solcellepaneler på taket gir strøm til pumpene, som igjen genererer strøm. I praksis kan vi si at vi har gratis energi og 0 energiforbruk. Vi endret også kontorbyggets opprinnelige plassering, for å unngå mye graving, spunting og kalkstabilisering grunnet utfordrende grunnforhold. Dette sparer vi blant annet cirka to millioner kroner på bare i redusert kalkstabilisering. I tillegg kommer reduserte kostnader og miljøbesparelser i forbindelse med lite spunting og graving, legger Midtbø til.

– Multihallen med treningsbasseng var planlagt bygget i tradisjonelle stål- og sandwichelementer. Vi foreslo å også bygge dette i massivtre, slik som de andre byggene på RS Noatun. Med dagens stålpriser ble dette billigere, samt at vi med massivtre får prefabrikkerte yttervegger og stendere inne, og dermed også lite avfall grunnet minimalt med kapp. Massivtre gir også godt inneklima og tre er en fornybar ressurs, sier Midtbø han videre.

Av andre gode løsninger kan det nevnes at prosjektets høye miljøfokus har ført til lite avfall i byggeprosessen.

Sammen med byggherren satte de et mål om under 20 kg/m2 avfall i byggeprosessen. Per nå er de nede i 16 kg/m2 når man ikke regner med pælekapp.

– I tråd med miljøstrategien bisto en økolog med å velge løsninger som fremmer lokal flora og fauna. Utgravde masser ble omplassert til andre steder på tomta, i stedet for å kjøres bort. Et annet viktig punkt var å optimalisere arealbruken i prosjektet, sier Midtbø.

RS Noatun 2 er en videreføring av samarbeidet mellom Redningsselskapet og Betonmast fra 2017, da Betonmast bygget et kurs- og konferansesenter for Redningsselskapet på samme sted. Prosjektet ble nominert til Årets Bygg i 2017, og høytidelig åpnet av HM Kong Harald i januar 2018.

Daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold, Kristian Gjestemoen.
Daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold, Kristian Gjestemoen.

– Det var selvsagt svært gledelig at Redningsselskapet kom til oss med planene for RS Noatun 2, og et ønske om å fortsette det gode samarbeidet fra 2017. Samarbeidet er preget av høy grad av tillit, og planleggingen og gjennomføringen av prosjektet viser at vi oppnår gode resultater både med tanke på bærekraftige og kostnadseffektive løsninger som vil komme fremtidige generasjoner i Redningsselskapet til gode, sier daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold, Kristian Gjestemoen, i meldingen.

– RS Noatun bygges under mottoet «Ett hjem. Ett hjerte». RS Noatun bygges for å skape et hjem der Redningsselskapet bygger sin kultur for fremtiden og en arena der vi møter våre partnere og venner, sier Martin Fuhr Bolstad, fungerende direktør marked og kommunikasjon i Redningsselskapet i meldingen.