Knut Erik Manstad (OBOS) (f.v.), Hans Jørgen Lundby (BetonmastHæhre Eiendom),  Tron Sanderud (Utstillingsplassen Eiendom) og Ståle Kværndal (Betonmast Innlandet).

BetonmastHæhre, Utstillingsplassen Eiendom og OBOS samarbeider på Hamar

BetonmastHæhre Eiendom AS, Utstillingsplassen Eiendom AS og OBOS samarbeider om prosjekter på Hamar med et potensiale på 250 boliger.

BetonmastHæhre Eiendom AS har sikret seg eiendommen Vangsvegen 33, også kalt Kvartal 54 på Hamar. Vangsvegen Prosjekt AS, eid av UPL og OBOS, eier en andel av Vangsveien 73, også kalt Eidsiva-tomten på Hamar.

BetonmastHæhre Eiendom, Utstillingsplassen Eiendom og OBOS har nå blitt enige om at de i fellesskap skal utvikle disse to eiendommene som likeverdige eiere til bolig og næring.

- Vår strategi er å søke samarbeidspartnere som er gode på boligutvikling i kombinasjon med lokal tilknytning, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i BetonmastHæhre.

Jørgen Evensen

- Hamar er et spennende marked og vi ser virkelig fram til å utvikle disse to eiendommene sammen med OBOS og Utstillingsplassen Eiendom, legger han til.

De to eiendommene består av to kvartaler på til sammen cirka 7,2 dekar, og gir et utbyggingspotensiale på 230-280 boliger.

Daniel K Siraj

- For OBOS er Innlandet og Hamar et viktig område. OBOS ønsker å bidra til ytterligere vekst og utvikling av Hamar sentrum, og ønsker å tilby gode og varierte boliger for våre medlemmer, tilrettelagt for å ta aktivt del i bylivet. Vi har fokus på å være en byutvikler, og det er derfor naturlig for oss å satse på å utvikle sentrale, attraktive tomter i Hamar, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Utstillingsplassen har gjennomført flere, store boligprosjekter på Hamar de senere årene, det siste som er ferdigstilt er Teglgaarden med til sammen 77 leiligheter. I tillegg eier UPL flere næringseiendommer i Hamar og andre deler av landet.

- For Utstillingsplassen Eiendom er hensynet til Hamar viktig. Vi ser det som svært uheldig for byen å ha et helt kvartal stående som en grushaug midt i sentrum. I tillegg er dette to kvartaler nær hverandre som vi ser at det er naturlig å se i sammenheng. UPL er aktive både i næring og bolig i Hamar, og vi har arbeidet spesielt mye med sentrumsnære boliger. For eksempel var utviklingen på Nestlé-tomten og Bryggeriet en sentral del av tildelingen av bymiljøprisen for noen år siden, sier Tron Sanderud, administrerende direktør i Utstillingsplassen Eiendom AS.

Prosjektutviklingen vil starte umiddelbart for begge prosjektene, og prosjektene forventes å kunne gi cirka 18.-20000 kvadratmeter BRA.

Utbyggingsrekkefølgen vil bli avklart senere, og vil være avhengig av ytre faktorer som blant annet. regulering, men partene har ambisjoner om å ha første salgstrinn klart i løpet av første halvår 2018.

Prosjektene vil bli utviklet i samspill med Betonmast Innlandet AS som utførende totalentreprenør.