Betonmast strever i enkelte prosjekter med å holde planlagt fremdrift. Foto: Betonmast

Betonmast:  Én mistenkt smittet og rundt 25 i karantene

En medarbeider i Betonmast er mistenkt for å være smittet av koronaviruset, og er satt i hjemmeisolasjon. I tillegg er rundt 25 personer satt i karantene.

– Vi forsøker å opprettholde så normal drift som mulig, men også vi påvirkes av situasjonen. Enkelte arbeidere sitter i karantene, mens andre må holde seg hjemme med barn. Vi har også visse utfordringer knyttet til leveranser. I sum gjør dette at vi på enkelte prosjekter strever med å holde planlagt fremdrift, sier kommunikasjonsdirektør Per Anders Muri i Betonmast.

Han sier anslagsvis 25 medarbeidere er satt i karantene. De fleste av dem er satt i rutinemessige karantene etter reiser utenfor Norden.

I tillegg er en person mistenkt smittet.

– Vi har ett mistenkt smittetilfelle. Vedkommende er satt i hjemmeisolasjon. Vi ønsker ikke å gå ut med hvilket prosjekt det gjelder. Det er kun en i karantene som følge av dette, og driften på prosjektet går som normalt, sier Muri.

Ingen prosjekter stengt

Ingen av Betonmast sine prosjekter har så langt vært nødt til å stenge ned.

Men det er tydelig merkbart at produktiviteten er påvirket, sier Muri.

Han vil også skryte av medarbeiderne for måten de takler krisen på.

– Det er flott å se hvordan alle våre ledere og medarbeidere stiller opp i denne krevende situasjonen – både med tanke på å begrense smitte og å holde hjulene mest mulig i gang, sier han.

For tidlig spå økonomiske konsekvenser

Muri sier det er for tidlig å si noe om de økonomiske konsekvensene koronakrisen vil få for Betonmast.

– Vår øverste prioritet nå er å bidra i dugnaden om å begrense smitten, samtidig som vi søker å opprettholde mest mulig normal drift på våre byggeplasser, sier han.

Hva gjør dere for å hindre at det spres smitte på byggeplassene deres?

– Vi følger naturligvis helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende råd. Vi har også distribuert ut BNLs anbefalinger om smittervern på byggeplass og anmodet alle om å gjøre seg kjent med disse anbefalingen og følge dem. Smittevern har høyt fokus på prosjektene våre.