Illustrasjon: Norconsult
Illustrasjon: Norconsult

Betonmast bygger ny prosessfabrikk i Kristiansund

Betonmast Røsand har inngått avtale med GC Rieber Vivo Mega om bygging av en ny Omega 3-fabrikk i Kristiansund.

Den nye fabrikken, som skal etableres ved siden av eksisterende fabrikkbygninger, vil medføre at GC Rieber Vivo Mega vil kunne doble produksjonsvolumet ved anlegget for å møte den økende etterspørselen i et internasjonalt marked.

Partene er enige om å ikke oppgi kontraktsverdien på entreprisen. Samlet sett investerer GC Rieber Vivo Mega 700 millioner kroner i den nye fabrikken. Det er prosessanleggene som står for de største investeringene, dette er ikke en del av entreprisen med Betonmast. Videre er det tunge investeringer innenfor teknologi, tankanlegg, bygg  med mer, opplyser Betonmast i en pressemelding.

Den nye fabrikken vil bestå av prosesseringsarealer, EX- arealer, tekniske rom, administrasjon og kontorlokaler samt utvendige tankparker. Arbeidet med den nye fabrikken er en videreføring av samarbeidet mellom partene.

– Dette er en ny milepæl i et langsiktig partnerskap, sier administrerende direktør i GC Rieber Vivo Mega, Jan Roger Bjerkestrand.

– Det er veldig gledelig å få være med og bidra til en så stor og viktig satsing. Vi er begge opptatt av å samarbeide for å drive kontinuerlig utvikling og bygge kompetanse, sier daglig leder i Betonmast Røsand, Eskild Røsand.

Bjerkestrand forteller om god erfaring med Betonmast Røsand fra oppdraget med eksisterende fabrikk og flere andre prosjekt på industriområdet.

Byggestart er estimert til tredje kvartal 2022, med ferdigstillelse i fjerde kvartal 2023.