Ill. KB Arkitekter AS

Betonmast bygger administrasjonsfløy i massivtre på Moflata skole for Skien kommune

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Skien kommune om bygging av ny administrasjonsfløy i massivtre på Moflata skole i Skien. Kontrakten er en totalentreprise på 24,5 millioner kroner ekskl. mva. 

Moflata skole i Skien skal bygges ut med ny og moderne administrasjonsfløy hvor det er vektlagt miljøvennlige energiløsninger og materialbruk.

Skal bygge Skien kommunes første massivtreprosjekt; Anita Ballestad, Skien kommune, Eiendom og Per-Erik Skoglund, Betonmast Telemark.

Massivtre, fjernvarme og passivhus
Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av administrasjonsfløy på ca 1.200 m2 fordelt på to etasjer. 

- Bygget får en tydelig miljøprofil og skal bygges med massivtre og tilkobling til fjernvarmeanlegg, og leveres med passivhusstandard. Det etableres gode forbindelser til den eksisterende bygningsmassen på skolen, heter det i en pressemelding.

- Det er gøy å levere Skien kommunes første massivtreprosjekt. Vår gode erfaring med slike prosjekter bidro til at vi vant konkurransen om prosjektet, uttaler Per-Erik Skoglund, daglig leder i BetonmastHæhre Telemark.

Skien kommune har uttalt en ambisjon om å gjennomføre sine fremtidige byggeprosjekter med en tydelig miljøprofil og utstrakt bruk av massivtre.

- At det vil stilles krav og kriterier knyttet til disse forholdene i de fremtidige konkurransene, er sunt og bidrar til økt kompetanse, mener Skoglund.

Skole i drift under arbeidet
Skolen vil være i full drift under arbeidet og det er tatt spesielle HMS-hensyn knyttet til dette. 

- Når det bygges på skolen, er det spennende å følge med på for barna. Vi har derfor invitert skolen til en tegnekonkurranse om det nye administrasjonsbygget, og håper å dermed å vekke en gryende byggeinteresse hos skolebarna, avslutter Skoglund.

Prosjektering er godt i gang, grunnarbeidene har startet og administrasjonsfløyen skal stå klar til skolestart 2019.