Ny forskning fra USA viser at betongkonstruksjoner er mer utsatt for skader som følge av ekstreme temperaturendringer enn hva man tidligere har trodd. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Ny forskning fra USA viser at betongkonstruksjoner er mer utsatt for skader som følge av ekstreme temperaturendringer enn hva man tidligere har trodd. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Betongveier rammes hardt av klimaendringene

Ny forskning viser at veier og fortau av betong er langt mer utsatt for skade som følge av klimaendringene enn hva man tidlgiere har trodd.