Britt Blom Marstrander (i midten til venstre) og Thea Vik Nordeide (t.h.) kunne onsdag motta Norsk Betongforenings innsatspris for 2020. Pirsen ble delt ut av Cecilie Hagby og Trygve Isaksen.

Betongforeningens innsatspris til Britt Blom Marstrander og Thea Vik Nordeide

Britt Blom Marstrander og Thea Vik Nordeide kunne onsdag motta Norsk Betongforenings innsatspris for 2020.

De to prisene ble delt ut på Norsk Betongdag onsdag ettermiddag.

Britt Blom Marstrander
– Marstrander er en sosial, vennlig og positiv person som er kjent for sitt store engasjement og for å ta ansvar og få oppgaver gjort. Prisvinneren har tross sin unge alder opparbeidet seg en bred erfaring innen betongfaget og er kjent for sin faglige integritet. Hun har i ulike roller vært med på en rekke spennende prosjekter, blant annet Follobanen, Munchmuseet og Deichmanske hovedbibliotek, skriver styret i sin begrunnelse.

Prisvinneren er sivilingeniør uteksaminert ved NTNU Bygg og miljøteknikk i 2011. Hun har jobbet for NorBetong som betongteknolog og deretter som teknologisjef. Hun har jobbet for Multiconsult som spesialist i betongteknologi og nå jobber hun for Spenncon.

Prisvinneren har vært styremedlem i Norsk Betongforening.

– Hun ar vært pådriver for å starte YBN og var leder for YBN i to år. Hun er med i revisjonkomiteen for NB29 og ikke minst så er hun leder for Kurskomiteen i Norsk Betongforening. Prisvinneren sier alltid ja når hun blir spurt om større eller mindre oppgaver og hun er kjent for sin vennlighet og positive innstilling, skriver styret.

Thea Vik Nordeide
Prisvinneren er en person med uvanlig godt humør og en positiv innstilling. Prisvinneren er et utpreget ja-menneske og leverer solide resultater over alt. Prisvinneren får veldig gode tilbakemeldinger på sine foredrag og sitt glødende engasjement, og er en dyktig kursholder som har vært med på å fornye betongteknologikursene. Nordeide er engasjert og dedikert. Hun er vitebegjærlig og ønsker hele tiden å utvikle sin forståelse av betongens egenskaper og bruksområder. I løpet av kort tid har hun derfor opparbeidet seg betydelig kompetanse og erfaring på betongteknologi. Hele tiden har hun vært opptatt av bransjens utvikling og å skape engasjement hos de yngre for betong som materiale. Hun er en aktiv deltaker i revisjonsarbeidet til Betongforeningens Publikasjon nr. 5, om prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann, skriver styret.

Prisvinneren er utdannet ved Høyskolen i Østfold, som byggingeniør. Direkte etter utdanningen startet hun i NorBetong. Hun jobbet i starten som betongteknolog, med ansvar for å utvikle betongresepter, følge opp produksjon og leveranse, samt kvalitetskontroll. Kort tid etter fikk hun mer ansvar, og ble regionsteknolog, før hun nylig ble salgsleder i region stor Oslo.

– Det tyngste engasjementet for Betongforeningen og bransjen har i det siste vært gjennom sitt engasjement i YBN, hvor hun nå er leder. Her har hun med sin iver og aktive holdning bidratt at unge betonginteresserte har aktiviteter og treffpunkter som passer for de under 35 år. Dette har også bidratt til at Betongforeningen har fått økt medlemstilslutning blant studenter og de unge. Hun har et smittende engasjement for faget, som mange setter pris på. Selv om hun er i mammaperm, så setter ikke det en stopper for at hun fortsatt skal arbeide med YBN, skriver styret.