Cecilie Hagby og Andreas Sjaastad delte ut Betongforeningens FoU-pris til Simon Fjendbo.

Cecilie Hagby og Andreas Sjaastad delte ut Betongforeningens FoU-pris til Simon Fjendbo.

Betongforeningens FoU-pris til Simon Fjendbo

Norsk Betongforening tildeler FoU-prisen 2022 til Simon Fjendbo for hans PhD-avhandling «Application of marine field data for prediction of chloride ingress in concrete».

Simon Fjendbo er ansatt hos Dansk Teknologisk Institut, og forsvarte 9. juni 2022 sin PhD-avhandling utført ved Institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU.

Styret og FoU-komiteen i foreningen skriver blant annet følgende om tildelingen:
«Med bakgrunn som sivilingeniør i kjemi fra Aalborg Universitet og næringserfaring fra GH Mørtel, Danmark, ble Simon Fjendbo ansatt på Teknologisk Institut i Danmark og opptatt som nærings-PhD ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU. Prosjektet var finansiert av det danske Departementet for høyere utdanning og vitenskap gjennom kontrakten "E5 Felteksponering og overvåking for å forlenge levetiden til infrastruktur". Femern A/S har bidratt ved å dele feltdata fra Fehmarn Belt Exposure Site, Rødbyhavn, Danmark. Fokus har vært bruk av marine feltdata til forutsigelse av kloridinntrenging i betong.»

«Studien er godt balansert mellom teori, analyse og eksperiment. Arbeidet er klart framstilt og informativt og pedagogisk presentert. Resultatene av arbeidet er publisert i tre tidsskriftsartikler, alle med Simon Fjendbo som førsteforfatter. Resultatet vil bistå i utvikling av mer bæredyktige konstruksjoner via forbedrete levetidsmodeller og vil ha stor nytteverdi. Arbeidet er således allerede referert i et state-of-the-art review av RILEM TC 289-DCM“Long-term field exposure of structural concretes in marine environment”.»

FoU prisen er et stipend på 25.000 kroner som skal nyttes til en faglig reise.