Foto: Fin-Serck Hanssen

Betongelementprisen 2019 tildelt KAP - Kontor for Arkitektur og Design for Ostasteidn rasteplass

Rasteplassen Ostasteidn ligger på vestsida av Sandsfjorden, ved fylkesvei 46 i Suldal kommune. Utsiktspunktet ligger i et landskap der kunstneren Lars Hertervigs fant sine motiver og arkitekturen på rasteplassen er inspirert av dette.

Prosjektopplysninger:

Kategori: Rasteplass og utsiktspunkt

Byggherre: Statens Vegvesen

Arkitekt: KAP kontor for Arkitektur og Plan AS

Landskapsarkitekt: LARK Landskap AS

Entreprenør:  BG Suldal AS.

Betongelementer: Tunge Ting AS

Rådgivere: Procon Rådgivende Ingeniører AS og Multiconsult AS

Størrelse: 6 kvm

Sted: Ostadsteidn, Suldal Kommune

Prosjektperiode: 2018

Rasteplassen består av tre hovedelementer.

En gangbane leder besøkende til sitteplasser som er nordvendt, og med utsikt innover Sandsfjorden.

Besøkende kan også bruke en benk ved den skadeskutte bergknausen som gir naturlig le mot vinden.

Det tredje hovedelementet i prosjektet er selve servicebygget, formet som en organisk og vridd konstruksjon utført i betongelementer, glass, stål og glassfiber.

Disse tre hovedelementene ligger som hjørner i en trekant og forbindes med lette gitterriststier i glassfiber som ligger i terrenget med ledelys i bakken som viser vei i mørket.

Plassen ble ferdigstilt i 2018, og er det hittil siste tilskuddet til Statens vegvesens turistvegsatsning.

Det enkle servicebygget består av tre rom; to toalettrom og et teknisk rom. Hvert rom er formet av et organisk betongelement, betongelementer og konstruktiv plasstøpt betong på utsiden. Bygningen er utført som en isolert sandwichkonstruksjon. Innvendig er veggoverflatene utført i hvit, tekstilforskalt, glassfiberarmert betong. Det er lagt vekt på en tydelig kontrast mellom en enkel, kantete betongoverflate utvendig og en forfinet, taktil og organisk betongoverflate innvendig. Bygget skal vegeteres med mose utvendig på sikt slik at betongen ikke blir synlig. Dette vil forsterke assosiasjonen til Hertervigs verden.

Artikkelen fortsetter under bildet

Foto: Fin-Serck Hanssen

Juryens begrunnelse for tildelingen:

«Rasteplassens grep, både selve landskapsutformingen så vel som sammenhengen mellom servicebygget og de øvrige rasteplasselementene, fungerer godt. Hovedfokus for prisen er selve servicebygget som juryen finner unik i form og utførelse. Det er spesielt den innvendige bruken av betongelementer som er interessant og nyskapende. Den koniske formen gjør at de myke foldene på innsiden blir tettere opp mot taket og overlyset. Lysinnslippet i toppen spiller sammen med både små krumninger i overflaten øverst, og med større og slakere folder nedover veggen til å skape spennende lys- skyggevirkninger i rommet. Prosjektet forholder seg bevisst til få og enkle materialer som settes sammen med fin og enkel detaljering. Det nennsomme forhold til detaljeringen vises godt i dørinnsetting, lyslister, våtromsinstallasjoner med mer. Tekstilforskaling er en uvanlig teknikk, arkitekten forteller at prosjektet har vært preget av utviklingsarbeid med prøving og feiling. Det er prisverdig at de har våget å tenke nytt og stå løpet ut. Det at de tør å satse så sterkt vitner også om et godt samarbeid mellom arkitekt og betongelementprodusent. På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2019 skal tildeles KAP Kontor for Arkitektur og Plan AS.»

Prisen tildeles på Ostasteidn 10. desember 2019 klokken 12.

Juryen består av:

Trine Amundsen - Norske Arkitekters Landsforbund

Randi Augenstein - Norske Arkitekters Landsforbund

Kristoffer Øyen - Norske Arkitekters Landsforbund

Bjørn Uppstad - Rådgivende Ingeniørers Forening

John-Erik Reiersen - Betongelementforeningen

Betongelementprisen gis som anerkjennelse for talentfull og god arkitektonisk bruk av betongelementer i et byggverk. Det er en arkitekturpris stiftet av Betong-elementforeningen, Norske arkitekters landsforening og Rådgivende Ingeniørers Forening.