Torvaldur Noasson underviser byggherre, montasjeentreprenører, byggeplassledere, støpeleder og formann. - Dette er en helt ny undervisningsform for meg, og det er litt rart å ikke se elevene i øynene. Men jeg vet jo at de er der. Det strømmer inn med gode spørsmål i møtechatten, sier han. Foto: Betongelementforeningen

Betongelementforeningen går over til webbasert undervisning

Betongelementforeningens kurstilbud er flyttet helt over på nett. 

– Dette er først og fremst en konsekvens av virusutbruddet, men kanskje også konturene av en endringsprosess som vi vil se mer av fremover, sier John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen.

– Vi har brukt læringsplattformen Its Learning som del av kursene for montasjeleder, formann og bas i flere år allerede, men dette utgjør ikke mer enn 25-30 prosent av læringsaktivitetene. Vi tror ikke man kommer bort fra læringsprosesser som krever samhandling, eller der erkjennelsesbasert læring er sentralt, og da mener vi at elever og lærere må møtes fysisk. Bruk av utstyr for fallsikring og tilkomstteknikk er eksempler på områder som vanskelig gir høyt nok læringsutbytte uten å erfare bruk av, og begrensninger for fallsikringsutstyr, sier Reiersen videre.

Han peker på at endringene er gjort i samråd med Betongopplæringsrådet, og er i utgangspunktet en midlertidig løsning som følge av virusutbruddet.

– Endringene i læringsmaterialet er i hovedsak gjort sammen med Norsk Betongforening. Vi har fokus på å beholde kvaliteten i kursene, derfor stiller vi blant annet litt tøffere krav til kurselevenes egenaktiviteter. Vi erfarer at Its Learning er den mest sentrale delen av infrastrukturen for å få dette til, det hjelper oss å systematisere kursene på en god måte og elevene har et startsted for alle undervisnings og læringsaktiviteter. Jeg tror vil komme ut i andre enden av krisen samfunnet står i med permanente endringer i kursporteføljen, samtidig som vi synes dette er spennende mener vi også at noen læringsprosesser må skje ved at man møter hverandre, utdyper han.