Betong Øst og Leca Norge har sammen tatt tak i pumpeutfordringene som har vært en flaskehals for bruk av Leca lettklinker. Foto: Betong Øst

Betong Øst og Leca Norge har sammen tatt tak i pumpeutfordringene som har vært en flaskehals for bruk av Leca lettklinker. Foto: Betong Øst

Betong Øst og Leca Norge pumper lettbetong sammen

Betong Øst og Leca Norge har i lys av økende etterspørsel av lettbetong tatt tak i pumpeutfordringene som har vært en flaskehals for bruk av Leca lettklinker.

Partene mener potensialet til Leca lettklinker som tilslag i lettbetong ikke vært spesielt godt utnyttet i betongbransjen, og det særlig på grunn av utfordringer knyttet til pumpeegenskapene. Betong Øst har i de senere år levert pumpbar lettbetong til store bygg- og anleggsprosjekter med importert lettilslag, men som følge av store usikkerheter knyttet til kostnader og logistikk har interessen for bruk av Leca lettklinker vokst seg sterkere. Med felles interesser har Betong Øst og Leca Norge gått sammen for løfte frem mulighetene som ligger i kortreist lettilslag.

- Lettbetong er ikke noe nytt fenomen, men markedsandelen er svært beskjeden sammenliknet med bruk av normalbetong. Om dette skyldes manglende vilje eller kompetanse hos de prosjekterende er usikkert, men det er ikke tvil om at egenskapene lettbetongen besitter vil kunne bane vei for endret byggemetode nå som vi har kortreist, pumpbar lettbetong å tilby. Bygningskroppens egenvekt er ofte dimensjonerende for konstruksjonen, og ved å redusere egenvekten til betongen i størrelsesorden 3-700kg/m3 ligger det i kortene at betongkonstruksjonene gjerne kan bli slankere, betongflytere lettere med større oppdrift, spennviddene større og CO2-avtrykket mindre, sier Stefan Skjæret, teknologisjef i Betong Øst i en pressemelding.

Foto: Betong Øst
Foto: Betong Øst

- Leca lettklinker har i tidligere tider vært utfordrende å pumpe, og denne oppfatningen sitter nok fortsatt i veggene ved enkelte prosjekteringskontor. Det er viktig for oss at vi nå får frem budskapet om det ikke lenger er sånn, og at man ikke må belage seg på importert lettilslag fra andre siden av Atlanteren for å få til gode pumpeegenskaper. Takket være dagens superplastiserende tilsetningsstoffer og bindemidler er vi nå i stand til å sette det porefylte tilslaget under trykk uten at pastavannet i betongen presses inn i tilslaget og forårsaker propp og pumpeutfordringer, sier Geir Norden, R&D Manager hos Leca International i meldingen.

Skjæret forteller at nylig gjennomførte tester med Leca 800, 4-12 millimeter ga meget oppløftende resultater i form av ferskhet- og pumpeegenskaper, og at fasthetene stod til forventningene.

- Vanning av tilslaget før det blir kjørt inn på silo er helt avgjørende for at dette skal fungere. Et døgn med overrisling er tilstrekkelig, men om tilslagskornene ikke har absorbert tilstrekkelig med vann forut før betongproduksjon, blir det bokstavelig talt trøbbel i tårnet når det kommer til pumping, forteller Skjæret.

De mener potensialet for økt bruk av lettbetong definitivt er til stede, og at man ved å utnytte produktegenskapene vil kunne oppnå reduserte miljøbelastninger i form av slankere og mer kosteffektive løsninger.

- Med bruk av Leca lettklinker snakker vi kortreist tilslag med et langt mer forutsigbart prisbilde som er heldig for både betongprodusent og sluttbruker. Produksjonslokalene er lokalisert i Rælingen utenfor Lillestrøm, og her er det kort vei til de store transportaksene og distribusjonsnettet i Norge, sier Truls Børresen, salg- og markedsdirektør i Leca Norge.

Foto: Betong Øst
Foto: Betong Øst