Boligpartner markedsfører at deres eget konsept for lavblokker i tre, Trehusene, reduserer CO2-utslipp med 30 prosent sammenlignet med bygg i stål og betong. Betong Norge mener boligbyggeren ikke har dokumentasjon som kan underbygge en slik påstand.

Boligpartner markedsfører at deres eget konsept for lavblokker i tre, Trehusene, reduserer CO2-utslipp med 30 prosent sammenlignet med bygg i stål og betong. Betong Norge mener boligbyggeren ikke har dokumentasjon som kan underbygge en slik påstand.

Illustrasjon: Boligpartner.

Betong Norge vurderer å saksøke Boligpartner for det de mener er ulovlig markedsføring

Betong Norge hevder Boligpartner driver med grønnvasking og ulovlig markedsføring når de kommuniserer at selskapets Trehusene-konsept reduserer CO2-utslippet med 30 prosent sammenlignet med tilsvarende bygg i betong. Boligpartner avviser anklagene og ser på sin side ikke noe grunn til å nyansere kommunikasjonen. Nå kan saken havne i retten.