– Det har vært et svært godt år for selskapet. Salget har vært jevnt og godt gjennom hele året og ble toppet av en fantastisk avslutning, sier administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig. Foto: Selvaag Bolig

– Det har vært et svært godt år for selskapet. Salget har vært jevnt og godt gjennom hele året og ble toppet av en fantastisk avslutning, sier administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig. Foto: Selvaag Bolig

Beste fjerdekvartal noensinne for Selvaag Bolig

Selvaag Bolig solgte 306 boliger for 1.401 millioner kroner og igangsatte bygging av 535 boliger i fjerde kvartal 2021.

– Salget er rekord for fjerde kvartal og selskapet har ikke igangsatt bygging av så mange boliger i et kvartal siden børsnoteringen i 2012, skriver selskapet.

– Det har vært et svært godt år for selskapet. Salget har vært jevnt og godt gjennom hele året og ble toppet av en fantastisk avslutning. Det er med god margin det beste salget vi har hatt i fjerde kvartal, og det samlede salget for året er det nest beste i selskapets historie, sier administrerende direktør Sverre Molvik i meldingen.

Rekordsalget bidro til at Selvaag Bolig igangsatte bygging av nesten like mange boliger i fjerde kvartal i 2021 som i løpet av hele 2020. Antall boliger i produksjon har dermed økt betydelig. Per 31. desember hadde Selvaag Bolig 1.323 boliger under bygging, en oppgang fra 1.201 ved utgangen av forrige kvartal.

– De gode salgstallene henger sammen med at vi har svært attraktive prosjekter på de rette stedene og godt planlagte boliger med relativt lave enhetspriser. Vi opplever også stor interesse for våre Pluss-boliger som har fellesarealer og tjenester. Dersom markedet holder seg på et tilfredsstillende nivå, vil vi fortsette å øke antall boliger i produksjon fremover. Vi har flere spennende prosjekter som skal salgstartes i 2022, blant annet i Oslo og i Stockholm, sier Molvik.

I fjerde kvartal solgte Selvaag Bolig 306 boliger for 1.401 millioner kroner. Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte på 276 boliger for 1.265 millioner kroner. Det ble igangsatt bygging av 456 boliger, 334 boliger ble ferdigstilt, og 324 boliger ble overlevert til kjøper. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet 25 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

I løpet av 2021 solgte Selvaag Bolig 907 boliger for 4.506 millioner kroner. Nettosalget endte på 820 boliger til 4.026 millioner kroner. Det ble igangsatt bygging av 880 boliger, ferdigstilt 867 boliger og overlevert 894 boliger til kjøper.

– Den forrige salgsrekorden for fjerde kvartal i antall boliger er fra 2014. Da endte nettosalget på 233 boliger for 795 millioner kroner. Den forrige salgsrekorden for fjerde kvartal målt i verdi er fra 2020. Da endte nettosalget på 1.010 millioner kroner. Det beste årssalget var i 2016 da nettossalget endte på 1044 boliger for 4.360 millioner kroner, skriver selskapet.