Sørpeskredet 25. januar sperret rv. 80 og jernbanen og røsket rekkverket ut i havet.
Sørpeskredet 25. januar sperret rv. 80 og jernbanen og røsket rekkverket ut i havet. Foto: Ida Bohlin, Statens vegvesen

Berømmer Mesta for å ha hindret skredkatastrofe

Statens vegvesen berømmer Mesta for innsatsen som kan ha hindret en katastrofe da riksvei 80 mellom Bodø og Fauske ble truffet av sørpeskred.

Mange fikk med seg at innfartsveien til Bodø ble stengt av et sørpeskred tidlig om morgenen 25. januar. Veien er en av de mest trafikkerte i hele Nord-Norge, og veien måtte holde stengt i to dager.

Få er klar over hvor dramatisk situasjonen kunne blitt. For det gikk nemlig flere og mye større skred i området den samme morgenen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Nå har Statens vegvesen besluttet at strekningen skal skredsikres før neste vintersesong.

Berømmer entreprenøren

– Vi ønsker å gi honnør til vår entreprenør Mesta som viste handlekraft og profesjonalitet under denne hendelsen. Uten deres innsats kunne skredet fått fatale konsekvenser, sier avdelingsdirektør Tore Lysberg i Statens vegvesen.

Da veien stengte ble rundt 20 kjøretøy stående i kø på riksveien. Entreprenøren sørget for å dirigere dem raskt ut av området, og bare ett kvarter etterpå gikk storskredet som var flere meter høyt, 50 meter bredt og rev opp og kastet 60 meter rekkverk over jernbanelinja og på havet.

– Forstår ikke risikoen

Mesta har jobben med å drifte riksveiene i Salten på vegne av Statens vegvesen.

Veivakt Arne Oddvar Nilsen i Mesta var førstemann til stedet, og han er overrasket over at ikke alle trafikantene respekterte at veien må stenge på grunn av skred eller skredfare. Han opplevde at noen kjørte gjennom skredet, mens andre var lite villige til å snu og komme seg ut av det skredfarlige området, opplyser Vegvesenet.

– Mange er oppmerksomme på faren for snøskred og steinskred, men færre er oppmerksomme på hvilke krefter som kan utøses av sørpe og is, sier avdelingsdirektør Tore Lysberg.

Ros til Helgeland

I tillegg til Salten hadde Helgeland spesielt krevende forhold i slutten av januar. Her er det Svevia som drifter riksveiene, og som demonstrerte at de taklet utfordringene, ifølge Vegvesenet.

– Vi erfarer at entreprenørene våre gjør en stor innsats når behovet er der. Få er klar over hvor krevende det er å drifte veier i Nord-Norge om vinteren, og brøytesjåfører og andre får mye ufortjent kjeft. Derfor er det ekstra hyggelig å gi ros etter krevende hendelser der entreprenørene virkelig har stått på, sier Tore Lysberg.

Ny skredfare

Det er meldt om stor snøskredfare i store deler av Nord-Norge, og onsdag formiddag er det sendt ut oransje farevarsel for Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

Statens vegvesen oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme når de kjører skredfarlige strekninger. Ved akutt skredfare, kan veier bli stengt på kort varsel, skriver Vegvesenet i meldingen.