North Cape Minerals olivin-anlegg i Røbbervika i Sunnylvsfjorden i Møre og Romsdal. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / Scanpix

Bergindustri-jubel over mineralrapport - men Regjeringen får kjeft for å ha fjernet leteprogram

Norsk Bergindustri mener Regjeringen må legge til rette for at norske milliardverdier kan realiseres.

Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Adminsitrerende direktør Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri legger ikke skjul på at hun er fornøyd med mineralrapporten som NHO presenterte torsdag.

– Gjett da! Vi er klar vi, sier Elisbeth Gammelsæter om rapporten som viser at norske mineraler kan gi 8.000 milliarder kroner i inntekter.

Rapporten ble først omtalt i VG.

– Rapporten viser at vår bransje gjør en svært viktig jobb for samfunnet. Den viser også at vi er til stede i de aller fleste verdikjeder, og at Norge har et betydelig potensial som ikke utløses av seg selv, sier Gammelsæter til Byggeindustrien.

Stor bearbeidingsverdi

Det er Norges geologiske undersøkelse (NGU) som har laget rapporten «Mineraler for det grønne skiftet» i forbindelse med NHOs årskonferanse på nyåret.

Den viser at påviste og antatte ressurser i bakken representerer verdier for 2.500 milliarder kroner.

– Jeg skal ikke si at den norske gråsteinen er den nye oljen – det skal jeg ikke. Men bearbeidingsverdien av mineraler for 2.500 milliarder kroner, er anslått til om lag 8.000 milliarder, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til VG.

- Politikerne må på banen

Elisabeth Gammelsæter mener de enorme verdiene, bør være et signal til politikerne om å satse på bergindustrien.

– Regjeringen må legge til rette for at vi kan ta ut potensialet som ligger der. Vi har kommet et stykke på vei med en egen mineralstrategi og vi har fått på plass tillatelser til tre gruveprosjekter i Førdefjorden i Sogn og Fjordane, i Kvalsund i Finnmark og i Nasafjell i Mo i Rana. Men det er fortsatt mye å gjøre, mener Gammelsæter.

Fjernet leteprogram

Hun peker på at det fortsatt er seks års konsensjonskø hos mineraldirektoratet, og at Regjeringen i 2015 med et pennestrøk fjernet 25 millioner kroner i statlige bevilgninger til NGUs leteprogram.

– Vi var skuffet over at de ikke valgte å ta det inn igjen i det statsbudsjettet for 2017 - til tross for at det ble lagt mange milliarder ekstra i potten, sier Gammelsæter.

Manglende kompetanse

Norsk Bergindustri mener også det mangler kompetanse regionalt for å kunne realisere de store verdiene som ligger i norske berg og fjell.

– Det er mye som skal til for å trykke på de riktige knappene, spesielt når det er kommunene som sitter som ansvarlig myndighet. Veldig mange er små og sitter ikke på nødvendig kompetanse og kunnskap, og for mange kan det oppleves krevende å få en stor gruve i åsen.

– Men vi kan ikke gro mobiltelefoner av seg selv. Dersom vi kan ta ut mineralene som trengs i Norge, kan vi  gjøre det på en så skånsom og bærekraftig måte som mulig. Da vil vi også være en viktig bidragsyter i det grønne skiftet, mener Gammelsæter.