Bergheim bo- og aktivitetssenter

Øyvind Harridsleff fra Solid Entreprenør og Bjørn Marius Sørensen fra Halden kommune.

Solid Entreprenør, LINK Arkitektur og Multiconsult har for Halden kommune nettopp ferdigstilt et av landet største aktivitetssentre. Prosjektet er byggeti massivtre og består av ulike fellesfunksjoner og dagsentere med 24 plasser og i alt 96 sykehjemsplasser i egne beboerrom.

Fakta

Sted: Halden

Prosjekttype: nybygg omsorgsbygg

Bruttoareal: 11.000 kvadratmeter

Byggherre: Halden kommune

Totalentreprenør: Solid Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 259 millioner kroner

Arkitekt: Link Arkitektur

Prosjekteringsgruppeleder, LARK og totalrådgiver: Multiconsult

Interiørarkitekt: Cadi

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Geomatikk Survey l Riving: R.S. Edvardsen Entr. l Grunn- og utomhusarbeider: BA-Anlegg l Leveranse massivtre: Binderholz l Rør: BA rør l Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l SD-anlegg: SRO l Elektro: Installatøren Fredrikstad l Heis: Starlift l Adgangskontroll, sikkerhet, lås og beslag: Bravida l Kjøleceller stellerom: Bentzen l Avfallssystem: Scand Industrimiljø l Stålarbeider: VM Gruppen l Trapper og rekkverk: Jotne Ankers l Brannisolering og -tetting: Firesafe l Solavskjerming: Hella Norge / Omega Industrier l Branngardiner og veggsjalusi: Haby l Systemvegger, glass og aluminium: Langsholt Glass Service l Pasientløftere: Hill-Rom Norge l Røykluker: Jet Bramo l Mur og flis: Lars Aarum l Maling og belegg: Smådahl l Tak: Fagprosjekt l Blikk: Anonsen Eftf. l Gulvstøp og sparkling: Gauksås Gulvstøp l Storkjøkken: Fredrikstad Storkjøkken l Fast innredning: Sørlie Prosjektinnredning l Velferdsteknologi: Hospital IT l Systemhimlinger og -vegger: Modulvegger Østfold

Flere av kommunens eldre sykehjem sjaltes ut når dette nye tilbudet til mennesker med en demenssykdom er på plass. Senteret er på 11.000 kvadratmeter og inneholder foruten beboerrom med fellesfunksjoner, også kultursal, kafé, storkjøkken og nødvendige servicetilbud som treningsrom, velværerom, og hår- og fotpleie. For langveisfarende med behov for overnatting er det også på plass fire besøksrom.

Tomta, der det har vært kommunale omsorgstilbud tidligere, ligger i et hellende terreng. Bygningen er i tre plan, terrengfallet har gjort det mulig å legge dagsentere og personinngang med dusjer, garderober og servicearealer i underetasjen mot sør.

Hesteskoform

Det nye senteret har en særegen, men funksjonell hesteskoform som åpner seg mot nordvest. Størstedelen av byggeriet er i kun to plan, og strukket ut i en U-form, Det gir et lavmælt og intimt uttrykk, ikke ulikt oppbyggingen av en landsby. I det store utomhusområdet i midten er det omfangsrike vandrearealer og sansehager med sittebenker. Området ligger skjermet, men det skal ikke skjermes for andre grupper enn beboernes aktivitet.

Det er lagt opp til at flere lag og foreninger skal få benytte utomhusområdet. Hver mandag kommer en barnehage på lunsjbesøk, og kan benytte en grillhytte i nordvest. Besøk av disse yngste regnes som positive stimuli for beboere og dagpasienter på senteret.

Et tydelig signal

– Det var et vedtak i kommunestyret om at Bergheim bo- og aktivitetssenter skulle bygges i massivtre. Foruten miljøaspektet og fordelene for brukernes inneklima, ville et massivtreprosjekt signalisere tydelig at Halden kommune er opptatt av miljøet og tar klima-utfordringene på alvor, sier kommunens prosjektleder Bjørn Marius Sørensen. – Sammen med LINK Arkitektur og brukergruppen var vi på befaring på flere nye bo- og aktivitetssentre for å få innspill på muligheter og løsninger og tilegne oss kunnskap.

Prosjekteringsgruppen med Multiconsult og Link Arkitektur utarbeidet et skisseprosjekt med tilhørende konkurransegrunnlag.

– Etter at vi vant konkurransen sommeren 2017, ble det raskt sparket i gang et tett samarbeid mellom konsulenter, kommune, brukere og ulike leverandører. Prosjektet ble knadd ganske mye, der vi fikk til tilpasninger etter viktige brukerinnspill. Vi har fokusert på tett samhandling fra første dag, og føler vi har lykkes bra med det, forteller Øyvind Harridsleff, prosjektleder i Solid Entreprenør.

Riving av den eldre bygningsmassen startet allerede høsten 2017 og gikk delvis parallelt med grunnarbeidene, som tok mer tid enn ventet for en alle-rede utfordrende fremdrift. Første støp var i bunn av en heissjakt i slutten av januar 2018, og ganske nøyaktig ett år etter ble det avholdt forhåndsbefaring av hele nybygget.

– Det var en imponerende fremdrift, med en høy samtidighet for mange fag. Mange dyktige folk gitt av seg selv, sier Harridsleff.

Bekymret for kapasiteten

– Dette er det første helhetlige massivtreprosjektet vårt. Vi er jo vant til å stable og montere ulike elementer i tradisjonelle byggeprosjekter. Da vi skulle kontrahere leveransen av massivtre-elementene gikk vi bredt ut og kartla leverandører i Norge og Europa. Basert på en totalvurdering inkludert fabrikkapasitet, landet vi på østerrikske Binderholz.

Harridsleff opplyser at leveransen fra Østerrike besto av 4.205 massivtreelementer, og som alltid i prosjekter med massivtre var også her tidlig ferdig med gjennomtenkte gjennomføringer for det tekniske anlegget. Utsparingene som var bestilt stemte godt, selv om det måtte foretas enkelte kjerneboringer og tilpasninger i ettertid.

– Tidsaspektet tilsa at det ikke var anledning tid til å starte med monteringen av elementene i kun en ende. Derfor hadde vi tre kraner og tre lag og begynte å montere råbygget fra hver side, for å bygge oss suksessivt med alle fag innover i midten av bygget. Monteringen med massivtre startet opp i mai, og tok om lag tre måneder, sier Harridsleff.

I Bergheim bo- og aktivitetssenter har Solid Entreprenør hatt en forholdsvis stor andel plassbygging. Et eksempel er plasstøpt betong i underetasje og plassbygde baderom.

– Et massivtreprosjekt har bindinger i de bærende konstruksjonene, men bygget har allikevel god fleksibilitet ved for eksempel omgjøring eller utvidelse av tekniske anlegg, påpeker Harridsleff.

Han nevner brann- og lydkravene som krevende, både fordi hovedmaterialet er massivtre og fordi det er et helsebygg. I tillegg består fasadene av i alt 32 kilometer med stående, ubehandlet kledning i malmfuru.

– Det innebar splitting av konstruksjoner og ekstraisolering av lydskiller. Graden av eksponert massivtre må begrenses med utvidet bruk av gipsplater. Brann- og lydkrav følger ofte hverandre; er det foretatt branntiltak, er ofte lyd helt eller delvis også ivaretatt. Her gjelder det å finne den gode kombinasjonen, fremholder Harridsleff.

Detektere hendelser

Halden kommune har lagt vekt på at Bergheim bo- og aktivitetssenter ikke bare skal ha selve utformingen, men også ha løsninger og teknologi på plass for å gi beboere og pårørende en trygg hverdag. Brukersystemene skulle være optimale for at de ansatte ved hjelp av ny velferdsteknologi skulle kunne bruke ressursene på best mulig og tryggest måte.

Hver beboer har en klokke eller et smykke, som sammen med digitale bokser, strategisk plassert er en del av velferdsteknologien i bygget.

– Den definerer posisjonen for hvor hver beboer er i bygget. Hver ansatt har en smarttelefon, slik at den nærmeste kan gå direkte til beboeren som har behov for assistanse. Er det ikke svar går anropet til neste ressurs i køen. I beboerrommet står boksen plassert ved senga. Den kan kjenne igjen avvik fra normalen, for eksempel et fall på gulvet, forklarer Sørensen.

– Senteret består av mange sammenføyinger. Passivhuskravet er på 0,6, men i trykktesten klarte vi allikevel å komme ned på 0,23 luftvekslinger per time, avslutter Harridsleff.


Flere prosjekter