Bergerbakken skole

For også å kunne ta imot 5.-7. klassene, er Bergerbakken skole både rehabilitert og vesentlig utvidet, blant annet med en gymsal i massivtre.

Fakta

Sted: Jevnaker

Prosjekttype: barneskole 1-7 (2-parallell)

BTA: 5.419 kvadratmeter

Byggherre: Jevnaker kommune

Prosjekt- og byggeledelse og ITB: HR Prosjekt

Generalentreprenør: Betonmast Ringerike

Kontraktssum eks. mva.: 66 millioner kroner (med tiltransport av tekniske fag)

Arkitekt og interiørarkitekt: SG arkitektur

LARK: Bar Bakke

Rådgivere: RIB: Plan 1 l RIE: Malnes og Endresen l RIV: UnionConsult Boro VVS og Miljø l RIBR: UnionConsult l RIG, RIAKU: ÅF Engineering

Underentreprenører og leverandører: Totalentreprise massivtre: Woodcon l Grunnentreprenør: Åsmund Pettersen & Sønn l Maler: Leif Ivar Malerservice l Blikkenslager: Edvind Hansen l Elektro: M. Carlsen & Sønn l Lett-tak: Lett-Tak Systemer l Fasader og glass: Østlandske Fasadeteknikk l Betongelementer: Spenncon l Gulventreprenør: Egas Sport l Heis: Schindler Heis l Innertak og himlinger: Tøftum Innredning l Solskjerming: Vental Solskjerming l Rør: Randsfjord Rørservice l Foldedører: Saxi l Tekking: Rune Edvardsen l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Stål: Stokke Stål l Taktekking: Rune Edvardsen l Mur og puss: Mjøndalen Mur og Puss l Riving: R3 l Gulvbelegg: OTG l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Brann og Låseservice l Gulvstøp: Hæhre gulvstøp l Leverandør av kjølerom: Larsen Kjøleservice l Betongleverandør: Unicon l Leverandør betonggruber med gitterrister: Ulefoss l Rekkverk med glass: Brødrene Midthaug l Garderober, hyller, og kjøkken: Kontormiljø Ringerike l Rullegitter og rulleport: Haby l Jaguarmatter: Matteleverandøren

Skolen er etter utvidelsen dimensjonert for å kunne ta imot 420

elever på vel 5.400 kvadratmeter. Men inntil videre er det god plass; 280 elever og cirka 45 ansatte tok i bruk hele det nye skoleanlegget ved skolestart i januar i år.

Prosjektleder Tom Stubberud i Jevnaker kommune, innleid fra HR Prosjekt, forteller at det lå tidlig i kortene at gymsalen på 16 x 24 meter, inkludert en scene, skulle bygges i massivtre. – Beslutningen om massivtre ble tatt i kommunestyret før jobben gikk ut på anbud. Jevnaker er en trekommune som ønsker å bidra for å nå klimamålene, dessuten spilte et godt inneklima en viktig rolle, forteller Stubberud.

Med involvering av elever, foresatte og skolens ansatte, ble det lagt en del ressurser i å kartlegge fremtidige behov. Ikke minst måtte man forholde seg til den eksisterende skolens form med flere fløyer.

Ny og moderne form

– Det var et spesielt prosjekt, skolen har saltak og består av flere volumer. Nå skulle det inn en gymsal med et helt annet volum. Det ville vært lettere å plassere gymsalen som et frittstående bygg. Men å knytte den til eksisterende bygningsmasse, og å gi den en ny og moderne form, gir en vesentlig bedre innvendig bruk og logistikk. Tidligere lå hovedinngangen rundt bygget, der den kunne være vanskelig å finne for besøkende. Nå er den snudd og lagt mot atkomst og parkeringsområdet, forklarer Ole Alexander Heen i SG arkitektur, som også har hatt prosjekter-ingsgruppeledelsen.

Generalentreprenør Betonmast Ringerike startet opp i begynn-elsen av november 2017 med forholdsvis store og tidkrevende betongarbeider, som varte frem til påske 2018. Betongarbeidene inkluderer også en ni meter høy brannseksjon-eringsvegg.

Siden skolen har vært i full drift i hele anleggsperioden var det avgjørende å dele opp arbeidet i to faser. Fase 1 omfattet om-bygging av fløy D, som tidligere inneholdt en barnehage, men som nå er bibliotek og lærerarbeidsplasser. Dessuten måtte det etableres ny sammenkobling – med ny hovedinngang – mellom den nye gymsalen og den gamle fløyen. Den nye hovedinn-gangen markeres med en yttervegg med en glassfasade med baldakin.

Var ferdige åpninger

Hele fase 1 med den nye gymsalen er i massivtre, med unntak av lett-tak; vegger, dekker, søyler og dragere, trapper og heissjakt. Gymsalen har blant annet to dragere i massivtre på over 16 meter. Monteringen av massivtreelementene startet i begynnel-sen av februar etter å ha ankommet på fem trailere fra Østerrike.

– Gymsalen er prosjektert i BIM og 3D-modellert gjennom Woodcon, som er vår totalentreprenør på massivtrekonstruk-sjoner. Ytterveggene i massivtre er bygget opp i elementer fra fabrikk, for best mulig materialutnyttelse. Det var laget åpninger for vinduer, det ble mindre kapping og kasting. Med tanke på oppsprekking og uttørking av massivtreelementene sørget vi for god ventilasjon. Det var også en fordel at monteringen startet vinterstid da det var kaldt og tørt, sier prosjektleder i Betonmast Ringerike, Magnus Dæhli.

Tilbygg og oppgradering

Etter at fase 1 sto ferdig til bruk for elever og ansatte til skole-start, kunne fase 2 i den eksisterende delen begynne sommeren 2018. Denne fasen omfatter to tilbygg, hver på 120 kvadratmeter. De er en forlengelse av fløyene A og B, som får sine egne inn-ganger. I fløy E er det en lettere oppgradering, med romkorri-geringer, oppmaling av vegger, nye gulvbelegg og dører. Også disse arealene fremstår nå som nye, forskjell mellom ny og gammel del er umiddelbar ikke lett å få øye på.

Fra den gamle hovedinngangen førte det en trapp opp til andre etasje, som ble fjernet. Langs Allmenningen, den lange korridoren mot øst i fløy E, er deler av den gamle ytterfasaden nå en del av interiøret. Der er åpningene inn mot bomberommene, med ståldører og -vinduer, synlige.

De eksisterende takene er revet ned til sperrene og bygget opp igjen. I alt er 1.200 kvadratmeter tak tekket på nytt.

Med i fase 1 inngikk store utomhusarbeider. Store felter er planert ut; en haug er fjernet og et søkk er fylt igjen. I alt ble 26.000 kubikkmeter masse flyttet på for å oppnå de ønskede terrengendringene. Mot vest ligger et sitteamfi. Det er også lagt vekt på å oppnå bedre trafikksikkerhet i forbindelse med parkering og tilkomst til skolebusser, blant annet med en kiss-and-ride løsning.

Organiseringen er lagt opp til at førsteklassingene holder til sammen med mat/helse og SFO. De øvrige klassetrinnene er samlokaliserte to og to med egne innganger. Fjerde, femte,
sjette og sjuende klasse har egne fløyer. Gymsalen, med et avansert sceneteknisk lyd- og lysanlegg, er allerede et kjær-komment tilslag til lokale idrettslag og kulturforeninger.

I den nyere delen er store deler av massivtreet synlig i overflatene. Det så Jevnaker kommune en utfordring med i byggeperioden. – Vi hadde en kort byggetid med høy aktivitet, så det gjaldt å holde overflatene på massivtreet feilfrie uten skader eller merker. Det har gått veldig bra, med svært få skader, sier Stubberud.

Interiørarkitekt Gunn Pedersen Lindstad i SG arkitektur opplyser at alle massivtrevegger unntatt vegger i gymsal er behandlet med vanning, pussing og ett strøk medium grå olje (farge 0027), som gir en diffusjonsfri overflate.

– En gulvolje er brukt for å få en mer slitesterk overflate som kan vaskes. Varm grå ble valgt fremfor hvitpigmentert for å gi en mer skittvennlig overflate samt at sprekker ved krymping/bevegelse vises mindre. Fargen er spesiallaget etter gjentatte prøvemalinger da standardfarger endres seg mye ut fra hvilket treslag de legges på samt hvor mye underlaget suger til seg behandling. På vegg-ene i gymsalen er det benyttet hvitpigmentert trestjerners gulv-olje, forteller Lindstad.

Anleggsleder Roy Nygård i Betonmast Ringerike er enig i at tiltakene som ble gjort for å unngå skader og merker, har hjulpet.
– Fra dag én må man ha det i bakhodet at man må unngå skader. Når det gjelder fremdrift og miljø er massivtre helt suverent. Det er raskt å montere, og i motsetning til betongbygg, slipper man pigging, utfresing og masse avfall å kvitte seg med. Det gir renere arbeidsmiljø i hele byggeperioden, sier Nygård.

Valg av massivtre kontra tradisjonelle løsninger var selvsagt også et prisspørsmål for kommunen. – Massivtre er nok noe dyrere per kvadratmeter. Men det hentes raskt inn igjen i produksjonen. Vi kunne jobbe i etasjen under i monteringen, det kan man ikke med stål og betong. Så totalprisen blir ikke dyrere, slår Stubbe-rud fast.

Fem entreprenører kom med tilbud, der Betonmast Ringerike altså gikk seirende ut av konkurransen. Alt av betongarbeider og tømrerarbeid er utført i gen regi, sett bort fra gulvstøp og massiv-tremonteringen.

– For oss har dette vært et stort og lærerikt prosjekt som vi er veldig stolte av å ha vært med på, bekrefter Dæhli.


Flere prosjekter