Illustrasjonsfoto

Bergensere vil pendle i gondolbane

Innbyggere i Bergen vil ha urbane bygondoler som kan avlaste og supplere bybanen. Bystyret skal nå behandle innbyggerinitiativet.

Ifølge initiativtakerne kan en svevebane få god kapasitet og transportere opptil 5.000 passasjerer i timen i hver retning. Det skriver Bergen kommune.

Innbyggerne har pekt på at gondolbaner har vist seg som et effektivt og miljøvennlig alternativ i tette byområder hvor det oppstår trafikkproblemer.

– Kapasiteten er svært stor, og bemanningsbehovet er lite. Dermed ligger det mye til rette for en effektiv driftsmodell, skriver forslagsstillerne. De understreker også at en gondol er rimeligere å bygge enn en bybane.

– Byrådet mener det kan være interessant å se på parallelle løsninger til Bybanen på strekninger der det kan oppstå kapasitetsproblemer, heter det fra kommunen. Bybanen i Bergen har hatt flere passasjerer enn hva prognosene tydet på, og byrådet er derfor interessert i å se på alternativer.

Byrådet ba denne uken bystyret om å fatte vedtak om å undersøke «om det i samarbeid med andre aktører og myndighetsorganer er grunnlag for å lage en mulighetsanalyse om gondolbaner i Bergen».