Foto: Bergene Holm

Bergene Holm har redusert varmeforbruket med 20 prosent

I et prosjekt finansiert av Enova har sagbruket Bergene Holm avd. Haslestad og Treteknisk utviklet rutiner for energisparing som sammen med utførte energitiltak viser en reduksjon i varmeforbruket på 20 prosent. 

Foto: Bergene Holm

Prosjektet hos Bergene Holm avd. Haslestad har hatt fokus på å arbeide strukturert og regelmessig med energieffektivisering. Forankring internt i bedriften har vært avgjørende og det er etablert et «energiteam» som møtes jevnlig. Energiledelse har og fått sin naturlige plass i bedriftens «tørkemøter». Her fokuserer det nå på energiforbruket i produksjonsavdelingene og det diskuterer frem forbedringstiltak.

- Energiledelse har trigget masse engasjement, økt kompetansen og pekt på klare forbedringsområder i bedriften. Vi ser at det er mye å hente, sier fabrikksjef Håvard Omholt.

Treteknisk kjenner treindustrien og produksjonssystemene godt og har lang erfaring i prosessutvikling sammen med industrien. I denne sammenheng har Treteknisk tatt i bruk et konsept for energiledelse som bygger på forskningsprosjektet Ecoinflow Prosjektet sammen med Bergene Holm avd. Haslestad startet i 2014 og ble finansiert av Enovas program for introduksjon av energiledelse i industrien.

Marcus Olsson som har ledet arbeidet fra Treteknisk sin side peker på at dette er et langsiktig arbeid. Han sier samtidig at positiv innstilling i bedriften og god organisering gir muligheter til store gevinster på relativt kort sikt.

- I tillegg til energibesparelser vil programmet også bidra til rett tørkekvalitet og derigjennom påvirke produktkvaliteten og tørkekapasitet, forklarer han.