Bergen Stasjon Østsiden

På en lang og smal tomt mellom Bergen jernbanestasjon og Zander Kaaes gate har LAB Entreprenør ført opp et kontorbygg på 15.000 kvadratmeter.

Bergen Stasjon Østsiden

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, kontor

Entreprisekostnad eks mva: 400 millioner kroner

Bruttoareal: 15.000 kvm

Tiltakshaver: ROM Eiendom

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: Caverion

Arkitekt: Lund+Slaatto arkitekter

Rådgiver: RIV og RIE: Sweco Norge

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Sprengningsteknikk l Peling: Fundamentering l Anleggsgartner: Boasson l Betong-elementer: Spenncon l Stålkonstruksjoner: UPB, Latvia l Taktekking: Fløysand Tak l Alu/glass fasade: Holvik l Solavskjerming: Vental l Blikken-slager: Os Blikk og Fasade l Trapper: Montal l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Innredninger: Faginnredning l Maling, tepper: BHB l Heiser: Scan Heiser l Sprinkler: Tore Eide l Lås og beslag: Hole Lås l Storkjøkken: Karl B. Hauge

Bygget er tegnet av Lund+Slaatto arkitekter for ROM Eiendom. LAB Entreprenør har ført det opp i totalentreprise, med en entreprisekostnad på cirka 400 millioner kroner eks. mva.

Nord- og østfløyene har fire etasjer, mens sørfløyen har sju etasjer. Medregnet kjeller har bygget et samlet areal på cirka 15.000 kvadratmeter. Byggestart var i januar i 2014, og bygget ble overlevert 27. mai.

945 arbeidsplasser

Leietakere er Konkurransetilsynet, KLP, Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi og Folkehelseinstituttet.

– Leietakerne har valgt en kombinasjon av cellekontorer og kontorlandskap. Totalt er det 945 arbeidsplasser i bygget, forteller prosjektleder Lasse Smilden i LAB Entreprenør.

Bygget rommer to kantiner, en for Konkurransetilsynet og en felleskantine. Det er resepsjon med adgangskontroll ved hovedinngangen i første etasje. Byggets nærmeste naboer er Bergen jernbanestasjon, Grand Hotel Terminus, Bybanen, Bystasjonen og ByGarasjen.

ROM Eiendom har nylig solgt bygget til KLP for rundt 760 millioner kroner. Årlige leieinntekter ligger på omtrent 40 millioner kroner.

10.000 liter i minuttet

Ifølge Smilden var grunnforholdene krevende.

– Vi kunne ikke spunte på vanlig måte fordi grunnen var full av eksisterende tekniske føringer som høyspentkabler og VA-ledninger. Det ble derfor laget en skreddersøm med delvis rørspunt, graveskråninger og betonglodd for å holde på massene rundt byggegropen. Høsten 2014 var regntung i Bergen og overvann fra fjellsiden kombinert med springflo som presset på fra sjøsiden gjorde at vi fikk vi en oversvømmelse i byggegropen. Brannvesenet kom oss til unnsetning, og vi pumpet ut inntil 10.000 liter i minuttet men vannet steg likevel. Det var bare å vente til springfloen trakk seg tilbake, sier Smilden.

– Bygging så tett mot jernbanen gjorde at kjøreledninger måtte kobles ut på dagtid da råbygget ble ført opp. De to sporene nærmest bygget er fjernet og infrastrukturen i bakken under bygget er lagt om. Det var et spagetti-kryss for tekniske føringer i grunnen. Vi har lært mye om BREEAM og Lean fra dette prosjektet, legger han til.

100 millioner kroner

Ingunn Fykse i Caverion har vært fagansvarlig for elektro i dette prosjektet. Hun forteller at selskapet har utført alle tekniske fag og har i snitt hatt 40 personer i arbeid på bygget. Caverions kontraktssum er på cirka 100 millioner kroner eks. mva.

– Caverions største utfordring har vært stor produksjon på kort tid, sier Fykse. Smilden er godt fornøyd med det arbeidet Caverion har utført.

40 levninger

Bergen Stasjon Østsiden ligger innerst i Zander Kaaes gate og tett opptil sporene ved Bergen jernbanestasjon. Der østfløyen ligger stod det tidligere et velferdsbygg for NSB. Tomten er på 2,5 mål. Grunnen bestod av leire, silt og gamle kaier. Forurensete masser fra tomten er kjørt til deponi. Under gravingen ble det funnet levninger fra 40 personer. De ble tatt hånd om av Akasia på en verdig måte, og ligger nå på en ny kirkegård på Bønes.

Det ble fjernet 10.000 kubikkmeter masse fra byggegropen. Deler av bygget står på 140 stålkjernepeler, som er inntil åtte meter lange. Rørspunt var nødvendig for å holde på masser mot Lungegårdsbakken og står igjen.

T-form

Bygget har t-form. Hjørnet mot sørøst er spisset. Mot nordvest krager bygget sju-åtte meter ut over første etasje.

I tillegg til kjeller er også trappesjakter plasstøpt. Bærende konstruksjon over bakken består av stål og 11.300 kvadratmeter hulldekker. Det er sedum på taket over fløyene mot nord og øst. Fasadene er kledd med lys granitt og mørke metallkassetter. Vinduene er smale og går fra gulv til himling. Det er granitt på gulvet i lobbyen, tepper i korridorer og kontorer. Det er gulv av industriparkett i felleskantinen og belegg i Konkurransetilsynets kantine. Kontorlokalene har systemhimlinger av metall og systemvegger.

Bygget har nesten 1.000 aluminiumsbelagte trevinduer, levert av Magnor.

Støvmålinger

Kontorene ligger langs fasadene, med møterom og stillerom i den midtre delen av kontoretasjene. Hele bygget har universell utforming. Solavskjerming skjer med automatisk styrte zipscreens. Kontoretasjene har sonevis temperaturstyring (pluss/minus tre grader Celsius) og sentralstøvsuger.

Det er 30 cm isolasjon i veggene og i snitt 40 cm i takene. Vinduene har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling per time på under 0,5. Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen, og støvmålinger ble utført for å kontrollere at renholdet var godt nok.

Passivhus

Bygget har oppnådd BREEAM very good. Det er prosjektert og ført opp etter TEK10. Oppvarming og kjøling skjer via ventilasjon i klimataket og er basert på luft til vann varmepumpe (fjernvarme på spisslast). Bygget er i energiklasse A.


Flere prosjekter