Alunskifer kan over tid gi skader på bygg, dersom den kommer i kotankt med luft og vann. I gamle bygårder i Oslo finnes det kjellere der sårene etter alunskifer som har svellet, er tydelige. Dette bildet er tatt i en gammel bygård i Møllergata og er ikke en del av NGIs forskningsprosjekt. Foto: Frode Aga

Alunskifer kan over tid gi skader på bygg, dersom den kommer i kotankt med luft og vann. I gamle bygårder i Oslo finnes det kjellere der sårene etter alunskifer som har svellet, er tydelige. Dette bildet er tatt i en gammel bygård i Møllergata og er ikke en del av NGIs forskningsprosjekt. Foto: Frode Aga

Bergarten kan skape trøbbel for byggeprosjekter – nå forskes det på «Oslos sorte får»

Alunskifer i grunnen kan påføre et byggeprosjekt store ekstrakostnader. Gjennom forskningsprosjektet «Under Oslo» skal Norges Geotekniske Institutt (NGI) få mer kunnskap om Oslos sorte får.