Kjetil Tvedt er direktør for kompetanse og seriøsitet i Byggenæringens landsforening. Foto: BNL
Kjetil Tvedt er direktør for kompetanse og seriøsitet i Byggenæringens landsforening. Foto: BNL

Ber om at permitterte skal få fagskoleutdanning

Byggenæringens Landsforening (BNL) vil gjøre det enklere for permitterte arbeidere å ta fagskoleutdanning.

Det skriver BNL i en pressemelding mandag.

Så langt i år skal det ha blitt sendt ut hele 400 prosent flere permitteringsvarsler i byggenæringen enn i 2022. BNL mener et bedre utdanningstilbud til de permitterte arbeiderne kan bidra til å holde på verdifull arbeidskraft.

– Vår næring har alltid fulgt de økonomiske syklusene, men mens byggenæringen nå sliter i motvind, er det god fart i norsk økonomi totalt sett. Arbeidsledighetstallene fra NAV for juli viste at det er 1,8 prosent ledige totalt sett i det norske arbeidsmarkedet. Dette gjør at arbeidsledige og permitterte fra byggenæringen har gode muligheter for å finne seg nye arbeidsgivere i andre næringer. På kort sikt er jo dette positivt for den enkelte, men vi som bransje er bekymret for at disse ikke kommer tilbake, sier kompetansedirektør Kjetil Tvedt i BNL.

BNL skriver i meldingen at de ikke ser noen grunn til at permitterte og ledige skal måtte vente i tolv uker før de kan komme i gang med utdanning. Bransjeorganisasjonen ber derfor Arbeids- og Inkluderingsdepartementet om å endre dette regelverket.

– Vi vil også be om at permitteringsperioden endres fra 26 til 52 uker slik at bedriftene ikke tømmes for kompetanse, og at arbeidsgiverbidraget reduseres fra 15 til fem dager, sier Tvedt.

– Fagskoleutdanningen er et godt alternativ for etterutdanning mens man er permittert. Utdanningen er etterspurt og ettertraktet. Den gir en kombinasjon av fag, økonomi og ledelse, og passer godt for ansatte med fagbrev. Utdanningen tar inntil to år, noe som kan være en fin tidshorisont gitt markedsutsiktene i bygge bransjen nå, legger Tvedt til.

Flere fagskoler har fortsatt ledige plasser, heter det i pressemeldingen.

BNL skriver i meldingen at de også er i dialog med fagskolene som kan omdisponere midler fra Industrifagskolen til tilbud rettet mot permitterte og ledige.