Ber Jensen bruke pensjonspenger på infrastruktur

Norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser på mer enn 1250 milliarder kroner i pensjonskapital som trenger langsiktig og trygg plassering. Nå ønsker NHO, KS og Finans Norge at Siv Jensen skal endre regelverket slik at pensjonspengene kan være med å bygge infrastruktur.

Dette kom frem på en konferanse som NHO, Finans Norge og KS arrangerte i Oslo onsdag.

Pöyry har på oppdrag fra de tre organisasjonene utarbeidet en rapport om finansiering av infrastruktur i Norge. Den viser at det er store udekkede behov for investeringer i infrastruktur i Norge. En velfungerende infrastruktur er sentralt for en moderne økonomi. Landets behov for investering i infrastruktur de nærmeste årene er betydelig, bl.a. som følge av befolknings­vekst, urbanisering og etterslep etter mange års manglende vedlikehold. Rapporten reiser spørsmål om hvordan investeringer i samferdsel, strøm, vann og avløp skal finansieres.

- Norge trenger et løft når det gjelder investeringer i infrastruktur. Manglende infrastruktur er en konkurranseulempe for norsk næringsliv. Pöyry har for eksempel beregnet årlige forsinkelseskostnader for godsnæringen i E-18 Vestkorridoren til mellom 670 og 1000 millioner kroner, sa administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

- Norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser forvalter over 1250 milliarder kroner i pensjonskapital, og har et økende behov for å investere i eiendeler som er tilpasset de langsiktige forpliktelsene som de har påtatt seg. Investeringer i infrastruktur kan være egnet til å ivareta dette plasseringsbehovet, sa administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

- Vi har et etterslep på mellom 60 og 100 milliarder på kommunale og fylkeskommunale veier. Dette er investeringer som det er vanskelig å finansiere på ordinær måte over kommunale budsjetter. Det er derfor viktig å se på alternative finansieringskilder, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

De tre organisasjonene har nå sendt brev til finansminister Siv Jensen hvor man oppfordrer til å endre regelverket slik at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan investere mer i infrastrukturprosjekter. Disse endringene vil kunne frigjøre et stort potensial for private investeringer i samfunnsmessig infrastruktur, samtidig som pensjonsmidler sikres en fornuftig og langsiktig avkastning, mener de tre.