Ber bedrifter foreta legionellasjekk

Prosessindustriens Landsforening har bedt sine medlemsbedrifter med scrubberanlegg om å foreta en ekstra sjekk av sikkerheten i forhold til legionellasmitte.

Prosessindustriens Landsforening (PIL) sendte onsdag ut en e-post til sine medlemsbedrifter med anmodning om å sjekke sikkerheten ved scrubberanleggene med tanke på legionella. PIL har ingen oversikt over hvor mange scrubberanlegg som finnes blant foreningens 700 medlemsbedrifter. Onsdag ble det kjent at scrubberanlegget ved Borregaard Industrier var smittekilden til legionellautbruddet som har krevd ti menneskeliv. Et scrubberanlegg er et luftrenseanlegg som benytter vann. Hundrevis av anlegg? Det kan være hundrevis av slike scrubberanlegg hos våre medlemsbedrifter, og vi vet heller ikke om bedriftene har ett eller flere slike anlegg. Vi har ikke kartlagt disse anleggene fordi vi ikke har vurdert dem som noen risiko for spredning av legionellasmitte, sier informasjonsdirektør Svein Thompson i PIL til NTB. Thompson sier at landsforeningen nå må avklare om den selv skal kartlegge alle scrubberanleggene eller om dette er en oppgave for myndighetene gjennom de lokale helsemyndighetene. PIL mener myndighetene nå må komme med tilleggsinformasjon til regelverket når det gjelder sikkerheten rundt denne type anlegg. Norske Skog sjekker Torsdag skal treforedlingsbedriften Södra Cell på Tofte i Buskerud og Norske Skogs fabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag gjennomføre en ekstra legionellakontroll ved sine scrubberanlegg. Fabrikkene har et lignende anlegg som det hos Borregaard, og torsdag utvider bedriftene legionellakontrollen. Anlegget vårt holder en temperaturer på over 60 grader og skal ikke representere noen fare for legionellasmitte, men vi tar prøvene for å være på den sikre siden, sier informasjonssjef Frank Tangen i Södra Cell til NTB. Informasjonssjef Per Anders Folladal hos Norske Skog sier til NRK at det allerede er tatt en rekke prøver. Men på bakgrunn av informasjonen bedriften har fått fra Borregaard, blir det nå tatt flere prøver for sikkerhets skyld. Legionellabakterien trives best i temperaturer mellom 30 og 45 grader. I vårt anlegg har vi temperaturer over 60 grader, så det skal være sikkert, sier Folladal.