Bensin- og dieselsalget faller

Hittil i år har det samlede salget av petroleumsprodukter falt med 2,8 prosent sammenlignet med de fire første månedene i fjor.

Reduksjonen utgjør 84 millioner liter. Det samlede salget av petroleumsprodukter hittil i år utgjør 2,9 milliarder liter.

Reduksjonen i salget av bilbensin utgjorde 7,6 prosent. Salget av autodiesel gikk ned med 0,6 prosent. Ser man på de to produktene under ett, blir salgsreduksjonen 3,3 prosent, viser tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram mandag.

Bilbensin og autodiesel utgjør til sammen 50,9 prosent av det samlede salget av petroleumsprodukter.

Når det gjelder lette fyringsoljer var situasjonen annerledes. I løpet av årets fire første måneder økte dette salget med 23,7 prosent. Lavere temperaturer og lavere pris på olje i forhold til strøm kan ha medvirket til økningen.